Daily Archives: March 16, 2019

ESAT Fake News Exposed again by VOA Amharic, March 13, 2019

ESAT Fake News Exposed again by VOA Amharic, March 13, 2019 ኢሳት በግልፅ የኦሮሞ ሕዝብን ከሌላው ብሄር ጋር ለማጋጨት ሲሞክር የመጀመሪያው አይደለም ባይበልጥ በኦሮሞ እና አማራ ሕዝብ ላይ የእርስ በእርስ ግጭት ለማስነሳት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ስለዚህ የከፋ ነገር ሳይደርስ መንግስት… Read More »