Daily Archives: April 6, 2019

የራስን ጥፋት ለመደበቅ የኦነግን ስም ማጥፋት ከተጠያቂነት አያድንም

የራስን ጥፋት ለመደበቅ የኦነግን ስም ማጥፋት ከተጠያቂነት አያድንም – የኦሮሞ ነፃነት ግንባር, Ebla 5, 2019 የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) በአማራ ክልል የኦሮሞ ልዩ ዞን አስተዳደር የተከሰተውን ግጭት አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ ኦነግ በመግለጫው የአማራ ክልል መንግስት ወሰን ለማስፋፋት እና ለድብቅ አላማ… Read More »

የአማራ ጎራ (Amhara Camp) vs የኦሮሞ ጎራ (Oromo Camp) – ተመሳሳይነታቸውና ልዩነታቸው

የአማራ ጎራ (Amhara Camp) vs የኦሮሞ ጎራ (Oromo Camp) – ተመሳሳይነታቸውና ልዩነታቸው ብርሃኑ ሁንዴ, 5 ሚያዝያ 2019 ባጠቃላዩ ሲታይ ይህ ጉዳይ ከተነሳ ብዙ ማለት ይቻላል። ይሁን እንጂ በዚህ ርዕስ የተነሳውን ባጭሩ ለመመልከት እስቲ የሁለቱን ክልላዊ አስተዳደርና የሁለቱንም ብሔሮች የፖለቲክ ንቅናቄን እንይ። ለዚህም… Read More »