Daily Archives: June 14, 2019

Qophii Addaa: Gaaffiifi deebii Obbo Leencoo Lataa faana taasifame.

Qophii Addaa: Gaaffiifi deebii Obbo Leencoo Lataa faana taasifame Although there are interesting points raised by Leencoo Lataa, there are a lot of conflicting points. I hope the listeners will raise them. 1. He has deep hate for WBO although… Read More »

Sudan military rulers say they rejected proposal from Ethiopian PM to hold negotiations in Addis Ababa

Sudan military rulers say they rejected proposal from Ethiopian PM to hold negotiations in Addis Ababa KHARTOUM (Reuters) – Sudan’s military rulers said on Thursday that Ethiopia’s prime minister had suggested that negotiations between the rulers and the Sudanese opposition… Read More »

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Jahaffaa

Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Kutaa Jahaffaa Berhanu Hundee, Waxabajjiii 14, 2019 Barreeffama kutaa shanaffaa keessatti ibsa hoggansi ABO Koree Teekniikaa wajjin kenne laalchisee dhimmoota tokko tokko kaaseen ture. Isaan kana keessaa inni… Read More »

OBS- Cidha Aadaa Arsii

OBS- Cidha Aadaa Arsii Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta’ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa’edha. Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial broadcasting company established to promote the progress and advancement of society.… Read More »