Daily Archives: July 13, 2019

Dorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite

Dorgommii Daayimand Liigii: Atileet Siifan Haasan maayilii tokkoon riikardii addunyaa cabsite (BBC) — Atileet Siifan Haasan fiigicha fageenya maayilii tokkoon riikardii addunyaa waggoota 23’f ture cabsite. Atileetin dhalootaan Itoophiyaa garuu biyya Neezarlaandiif fiigaa jirtu Siifan, dorgommii daayimand liigii Monaakootti dorgomame… Read More »

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው?  ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር ዘጠኝ

የኦሮሞ የነፃነት ትግል (ኦነት) ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው?  ሁለተኛ ዙር፥ ቁጥር ዘጠኝ ብርሃኑ ሁንዴ, Adooleessa 12, 2019 በሁለተኛ ዙር ቁጥር ስምንት ፅሁፍ ውስጥ የተሞከረውን መፈንቅለ መንግስት በሚመለከት ከዚህ ሙከራ በኋላ ምን ሊደረግ እንደሆነ፤ እንደዚሁም በኦሮሞ ብሔርተኝነትና በአማራ ብሔርተኝነት መካከል… Read More »

“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan ABO

“Hanga hidhaaf ajjeechaan nama tokkotti gallee hafnuttuu qabsoo itti fufna haamileen keenya hincabu” jedhu Barreessaan Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan godina Wallagga Bahaa [SQ, Adooleessa 12,2019] Halkan edaa jechuun Adooleessa 11,2019 waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan Lixa Oromiyaa Godina… Read More »