Daily Archives: Sep 10, 2019

(Updated) Atis dhiisi atis dhiistiin tokkummaan uumaamu tokkummaa hin fidu. Warraa hindhageenyetti quba gorsuun barbaachisaa taha

”Atis dhiisi atis dhiistiin tokkummaan uumaamu tokkummaa hin fidu. Warraa hindhageenyetti quba gorsuun barbaachisaa taha”. Mekbib Gebeyehu (PhD), Fulbaana 10, 2019 Rakkoon ABO fi ijaarsolii ABO...