Daily Archives: October 10, 2019

Haacaaluu Hundeessaa: ‘Oromoom kadhatee jiraachuufi bulchuu hinqabaatu’ – attacked again

Haacaaluu Hundeessaa: ‘Oromoom kadhatee jiraachuufi bulchuu hinqabaatu’ (BBC Afaan Oromoo) –Tibbana viidiyoo fi odeeffannoon Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa magaala Finfinneetti reebichaaf saaxilame jedhu tokko miidiyaa hawaasummaarra naanna’aa jira. BBC Afaan Oromoos dubbii kan qulqulleefachuuf Wallisaa Haacaalu Hundeessaa dubbisuun kan asiin gadii… Read More »

$26 a month: Ethiopians are being paid world’s lowest wages to make your Calvin Kleins

$26 a month: Ethiopians are being paid world’s lowest wages to make your Calvin Kleins  By James Purtill (ABC Net Australia) — Ethiopia is trying to become the new Bangladesh of garment factory labour by promising the lowest wages in the… Read More »