NAFXANYAAN GORFAMTEE
Afaan Oromoo

NAFXANYAAN GORFAMTEE

NAFXANYAAN GORFAMTEE                                     Taammanaa Bitimaa irraa, Bitootessa 2, 2021 .                   Nafxanyaan marfamtee                   Nafxanyaan gorfamtee                   Gidiraa saanitiin gonfamtee                   Harka siif laate nyaattee                   Qeerroo [Read more]