ABO Akka Dhaaba Siyaasaatti Kan Ilaalu Qaama Sammuun Isaa Laamsha’ee Habashoome Hanga Guhu Wallaalee Of Tuuluuf Dhama’u Qofaadha.

Ezel Oromia | Amajjii 28, 2021
ABOn Sirna!
ABOn Ilaalcha!
ABOn Birmadummaadha!
ABO akka dhaaba siyaasaatti kan ilaalu qaama sammuun isaa laamsha’ee Habashoome hanga guhu wallaalee of tuuluuf dhama’u qofaadha.
ABOn rakkoolee siyaasaa Ummattoota Gaanfa Afrikaa furuuf dandeettii fi ga’uumsa waan qabuuf sirna guddicha abdii fi wabii biyyoota cunqurfamoo tahee jiru akka dhaaba siyaasaatti ilaaluun gaafatama jala nama galcha.
ABOn sirna wal qixxummaa Ummattootaa qofa osoo hin taane kan walqixxummaa biyyootaa kan haqa daangaa koloneeffatamuu Afrikaatiin dura ture deebisuuf hojjatuu fi akkuma addunyaatti seera uumamni namummaa wal qixa jedhutti amanuudha.
ABOn Sirna!, ABOn Ilaalcha!, ABOn Birmadummaadha! Kan jedhameefis kanumaafi.
ABO akka dhaaba siyaasaatti kan ilaalu qaama sammuun isaa laamsha’ee habashoome fi of tuultuu hanga baala gogduu qilleensi fuudhee hawaatti facaasu hin geenye qofaadha.
Kana immoo addunyaatu ragaadha.
Dhugaan jirtu kanumaa qoricha haqaatii liqimsaa!
May be an image of tree

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.