ABO: Waamicha Waltajjii Marii Hawaasa Oromoo Maraaf

Waamicha Waltajjii Marii Hawaasa Oromoo Maraaf,

Guyyaa: Fulbaana/September 05, 2020

Sa’aa: 3:00 w.b./pm (akka sa’aa Washington, DCtti)

Toora Marii: Zoom dhaan

Jaarmiyaa ABO Biyya Ambaa Irraa, Guyyaa

 

Teessoon Zoomii Waltajjii Marii Fulbaana 05, 2020 kan armaan gadiiti:

https://us02web.zoom.us/j/89436422578?pwd=cnI4UGFoaFNkbmVCMDZXZDYxMjFhQT09

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.