Addi Bilisummaa Hilton (Dammallaashonni) paartii amaaraa ABN waliin waliif mallatteesse

Addi Bilisummaa Hilton (Dammallaashonni) paartii amaaraa ABN waliin waliif mallatteesse

Addi Bilisummaa Hilton (Dammallaashonni) paartii amaaraa ABN waliin waliif mallatteesse.
Nikaa hidhatani. Nikaa ittiin qilee seenan haa taasisuuf.

Gochii mootummaan Abiyoot ummaata Oromoo irratti rawwatama jiru gochaa mootummootta kanan dura rawwatamee oli male gadii miti Godinaa jimmaa keessati ijoollee kun guyyaa Haacaaluu Waregamee sani hiriraa bani,humna mootumaatin too’atamani mana hidhaati darbatamani turan amma bifa kana ajjessaani ka’anii darbani.

“Waan quba hinqabne hinjiru, quba walitti hinqabnu jenneeti cal’ifne!
J/Daawud badii isaa obsa daangaa darbe qabaachuu isaati! Gaafa nuti loluu jalqabnu, “ana lolaa, balbala cuffadhaatii malee, hoggana biraatti hindubbatinaa! “Jedhee meeqa nutti dheekkamaa bahe!
” Aarii liqimsuu bari!” naan jedha, yeroo mara!
Amma liqimsuu baraan jira! Osoon walakkaa kee obsa qabaadhee, kadhannaa kooti!
Waan J/Daawud, ragaan ani bahu: Kennaa dhuunfatti namni laatuf, horii firri addatti maatii isaatiif ergu, dhaabaf kan galii godhu ta’uu isaati.
Jaarmiyaa yeroo horii dhabu, cash harkaa keenyaa yeroo hankaaku, kan dhiphatu dhuunfatti illee firaafi hiriyoota isaa irraa kan liqeeffatu, ta’uu isaati!”
Jaal Battee Urgeessaa tu barreesse.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.