Adeemsaafi Itti Fufinsa Haala Sochii Warraaqsa FXG, Duula Gabaa Lagannaa

Adeemsaafi Itti Fufinsa Haala Sochii Warraaqsa FXG, Duula Gabaa Lagannaa, Uggura Geejjibaa Kaa’uufi Hojii Dhaabuu Ilaalchisuun Qajeelfama Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Dabarfame!!
=====================================
Sochii Warraaqsaa FXG duulli gabaa lagannaa, uggura Geejjibaa kaa’uufi hojii dhaabuu guyyoota lamaan kana guraandhala 12/2018 -13/2018tti gaggeessineen Wareegama qaalii baasuun injifannoo boonsaafi olaantummaa Siyaasaa argisiisne jirra. Qabsoo seenaa qabeessa gaggeessaa jirruun hidhamtoota Siyaasaa hayyoota ilmaan Oromoo Kanneen akka Obboo Baqalee Garbaa, Obboo Dajanee Xaafaa, obboo Gurmeessa Ayyaanoo, Obboo Addisuu Bullaalla,Obboo Bayyanaa Ruudaa, Obboo Tasfaayee Liibanii dabalatee waluma galatti namoota 7 Warra har’a wayyaanee qabsoon dirqisifnee dirqamtee mana hidhaa wayyaanee irraa hiikkamaniru. Kun injifannoo keenyaa 2ffaa ta’uu hubachuun gammachuu guddaa nutti dhagaahamee ibsachaa Adeemsa Sochii warraaqsa finiinaa jiru jabeessuun :

  1. Sochii keenya daran jabeessuun boruus Sochiin Warraaqsii Biyyoolessa Oromiyaa FXG , Duulli gabaa lagannaa, uggurri geejjibaafi hojii dhaabuun akkuma dursinee labsine guyyaa boruus guyyaa 3ffaaf Guraandhala 14/2018 daran jabaachuun kan itti fufee kan oluu ta’uu hubachiifna!!
  2. Wareegamtoota Ilmaan Oromoo Godinaalee Oromiyaa Garaagaraa Keessatti Sochii Warraaqsaa Seenaaqabeessa kanarratti Wareegamaniif Sirni gaggeessa (Awwalcha) isaanii kan gaggeeffamuu Godinaafi Magaalota goototni Qeerroon dargaggootni Oromoo Keessatti Wareegamanitti argamnee sirna gaggeessaa gootaa ni rawwanna!! Kanneen madoo ta’anii mana yaalaa galanii jiraniif uummatni Keenyaa biyyaa keessafi biyyoota addunyaa mara irraa iyyuu dirmannaa akka godhuuf waamicha dabarsina!!
  3. Guyyoota itti aanaan keessa gootota ilmaan Oromoo mana hidhaa Wayyaanee irraa hiikkamanif Simannaafi tumsii dandamachiisuu ni godhamaaf!! kunis bu’aa injifannoo qabsoo keenyaan argame waan ta’eef kunuunfachuu qabna!!
  4. Qabsoon keenya hanga Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Kabajamee Bilisummaa keenya gonfannee walabummaa Oromiyaa mirkaneeffanutti tarsimoo haala yeroofi Sochiin warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG’f feesisuu hundaa fayyadamuun utuu addaan hin kutiin kan itti fufnu ta’uu ni hubachiifna!!
  5. Hidhamtootni Siyaasaa Ilmaan Oromoo hundi haalduree tokko malee akka hiikkamaniif Sochii Warraaqsaa daran jabeessuun dirqisifna!!
  6. Baldhinaafi haalatu wal darba malee guutummaan Oromiyaatuu hidhaa Waraana Wayyaanee jalaa bilisa bahuu qabdi, kanaaf hanga Oromiyaan walaboomtuufi uummatni Oromoo bilisoomutti qabsoon daran jabaatee itti fufa!!
  7. Biyyaatti Keessatti Qabsoo Warraaqsaa FDG-FXG itti fufinsaan waggoota afurif gaggeessa jirruun Mootummaan Kufee afaan qawwee qofaan aangoorratti of ittisaa jira, Kanaafuu sirni dimookiraasii dhugaa uummataa keenyaafi sabaaf-sablammoota biyyattiif ta’uu bu’uuressuuf mootummaan Ce’umsaa (yeroo) kan ABOfi dhaabbilee Siyaasaa biyyatti hunda hirmaachisu atattamaan akka hundeeffamuu irra deebi’uun waamicha keenya jaarmiyaalee Siyaasaa biyyatti hundaafi waamichaa keenya dabarsina!!
    Qabsoon itti fufa, Gabromsaan ni kufa!!

Injifannoon Uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Xummura Gabrummaati!!
Guraandhala 13/2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.