Ayyaantuu Online

ይህን አይልም መምህሩ !

ይህን አይልም መምህሩ !

በዘለዓለም አበራ ተስፋ, ሔልሲንኪ, ፊንላንድ

ጠዋት ጠዋት ቀዳሹ
ቀን ቀን ተኳሹ
ጠዋት መምህሩ
ቀን ወታደሩ
ዕውቀት ከጠማው ሲጋተሩ …

“ኧረ ለመሆኑ …የዚህ …የመጻፉ ቃል
በዬትኛው ምዕራፍ በዬትኛው ወንጌል
ዝረፉ መዝብሩ ይላል?”

… ብሎ ሲጠይቅ…

“ሰውዬ… ምን ነክቶሀል?
እባክህ አትጃጃል
’’የባለጌ ሃይማኖት ከጅማት ይጠናል’’
ሲባል አልሰማህም? ጥንትም እኮ ይባላል ፣”
ብሎ ይሳለቃል።

***
እና… እንዴት ነው ነገሩ?
አልገባኝም ምስጢሩ
በእርግማን እያካለቡ
ወኔውን እየሰለቡ
ከሰማይ ታቦት እያዘነቡ
በየቦታው እያንጠባጠቡ
“እኮ እንዴት…?” ባይን ፍርሀት እየመገቡ
ሰውን አርጎ ሆደ ቡቡ
በሰማይ እያሳበቡ ፣
በሱ ሥም እየማሉ
“አንድ ነነ” ብለው እያሉ
“የተፈጠርነ በአካሉ ፣ በአምሳሉ”
በተቀባው ሥም እየማሉ
እሱ የተከለውን ሲነቅሉ
ማንነቱን እየበከሉ
ንጥር እሴቱን እዬቀብሩ
ንጥር ባህሉን እዬመዘበሩ
“ለጥበቡ እንደመካስ
በደባትር ትንታግ ምላስ”
የነግ ህይወቱን መላስ
ሥምና ግብሩን እያጣጣሉ
ይባስ ብለው ከመሰረቱ እየነቅሉ

ራስን በቦታው መትከሉ
ተጽፏል ወይ በወንጌሉ?
አስተምሯ ል ወይ መምህሩ?
ብሏል ወይ ይህን ተግብሩ?
አልገባኝም ምስጢሩ።

***
እሱ ግን…ክፋትን ከጥንቱ የገሰጸ
ሰላም ባጥንቱ የሰረጸ
ተቀበለ እንጅ አላመጸ
በቱውፊቱ ላይ ቱውፊት ቀረጸ
በባህሉ ላይ ባህል አነጸ
እንጂ…አልቀበልም አላለ
መቀበሉን በማተሙ እየማለ
ግን …የሱን ፍቅር በቋንቋዬ ብሎ ባለ
የተቀባውስ ከዚህ ወድያ ምን አለ?
ሆኖም በሱ ቦታ ራሱን የወከለ፣
“የለም! ብርሀነ ቃሉ የሚነገር
ቅዱስ ሥሙ የሚዘከር
ተአምሩ የሚወደስ የሚዘመር
በኔ ቋንቋ ካልሆነ በቀር
ከቶ አይሆንም የማይሆን ነገር !
ዘራፍ እምቡርርርር …! ጭራሽ እምቡርርርር …!”
እኮ… ምን ሊፈይድ ነገር ማክረር?
መተግበሩ ጭራሽ ላይቀር!
ታድያ በተቀባው ስም እየማሉ
እሱን ከርስቱ እየነቀሉ
ራስን በይዞታው መትከሉ
ምን የሚሉት ፈሊጥ ነው በሉ?

“መጽሀፉን ከጥግ ጥግ የሰለቅነ
በቃሉ ትርጉም የረቀቅነ
በግብረገብ የመጠቅነ
በረቂቃን ረቂቅነት የረቀቅነ
አህዛብን ያሳመነ ያጠመቅነ
ሉሲፈርን ያዋረድነ ያበሸቅነ
በአረመኔ የተከበብነ
ብጹዕ ወ ቅዱሳን ነነ።

ብለው ላለም ሁሉ ያሳበቁ
ታቦት ከሰማይ እያወደቁ
ጠበል ከጅረት እያፈለቁ
መሬት ከድሀ ሲነጥቁ
“ጉድ ፈላ!” አልነ “አትስረቁን” ሲሰርቁ።

***
“ያመነ ይድናል” ሲሉት “ያመነ ይድናል” ብሎ
“እግዚኦ” በል ሲሉት “እግዚኦ አድነነ” ብሎ
ለነብስና ለስጋው ብርሀነ ቃሉን ተቀብሎ
ታድያ ሰነባብቶ አድሮ ውሎ
ከቄዬውና ከማሳው ከነበረበት ተደላድሎ
በ“ታቦት ወረደ” በ“ጸበል ፈለቀ” ተሸንግሎ
ሌላው በሱ መሬት ሲተከል እንዴት ይጣል ተነቅሎ?
ይህን ሁሉ መከራ ችሎ
ውሎ አድሮ አድሮ ውሎ
ነገር ነገርን አብሰልስሎ
ለጊዜው ስንዱ መልስ ቢጠፋ

ውሎ አድሮ ግን ቅጥፈቱ ሲሆን ይፋ
“ለኔ የዘነበው ታቦት ምነው ለነሱ አላካፋ?
ይህ ጸበል ከኔ ደጅ ካጋተ ከፈለቀ
ከሌላው ደጅ ምነው ነጠፈ ደረቀ?
ታቦት ከሰማይ ወድቆ
ጸበል ከደጄ ፈልቆ
አይነቅለኝም መሬቴን ነጥቆ”

ብሎ ቆርጦ ከእምነቱ ቢሸሽ
ማን ሊሆን ነው ተወቃሽ?

***
የአቻምናው ሹምባሽ
የትላንቱ ቡሉቁባሽ
የነሙንጣዝ ኑሮ ሲመሽ
ከደም ጉማ ሮጦ ሲሸሽ
ቤተ መቅደስ ገብቶ ይምነሸነሽ?
ሌሎችን አደናበሮ
ዩኒፎርሙን ቀይሮ
አንዴ እንደ ጸጋዬ ቢራቢሮ
ወይ እንደ ጉድጓድ ከርከሮ
አንዴ እንደ ጫካ ቀበሮ
ደግሞ እንደ ገመሬ ዝንጀሮ
ከትላንት ተሰውሮ
ልብስና እምነት ቀይሮ
ሰታት ስለቆመ አቀርቅሮ
ለሱም ክፍት ነው በሩ?
እኮ እንዴት ነው ነገሩ?
አልገባኝም ምስጢሩ።

***
ወይም…
እንደ ብርችምችም* እንደ ጠንፍየለሽ*
እንደ ሰናይት እንደ ብዙነሽ*
በልጅነት ዳንኪራ ደንካሪ
የአራዳዋ ኮማሪ
ህይወት ሲሆንባት ቅራሪ
ትላንት ሆይ ሆይ
ዛሬ እማሆይ
መነኩሴ የደብሩ ዘማሪ
የገበዙ ልዩ አማካሪ
“አታመንዝሩን” ደጋግመው የሰበሩ
በጭናቸው ወዝ የከበሩ
ምነው እነሱ አልተነቀሉ?
ደግሞስ በስለት መልክ ከገቢያቸው ካቀበሉ
መንግስተ ሰማያትን ይወርሳሉ?

***
የሰው ነብሰ በላ በራሪ
ወይ የትላንቱ ቀላማጅ ቀባጣሪ
ዛሬ ሲሆን አስተማሪ
ተርጓሚና መስካሪ
የነብስ አባት አማካሪ
ሲሆን የላይኛው ቤት አጋፋሪ
አባሆይ የአቡኑ አማካሪ
አይሆንም ወይ አነጋጋሪ?
እኮ እንዴት ነው ነገሩ?
አልገባኝም ምስጢሩ
ይበጃል መጠርጠሩ
ይህን አይልም መምህሩ።

***
ትላንት ባርያ ፈነገሉ
ዛሬ ለአምላክ አገለገሉ
በልጅነት ባሪያ ነገዱ
በመጻፉ ቀልድ ቀለዱ
ዛሬ በአምላክ ፍቅር አበዱ
ሀብት አፈሱ መዘበሩ
ትላንት በግፍ ከበሩ
ዛሬ ለአምላክ ዘመሩ
እኮ እንዴት ነው ነገሩ?
አልገባኝም ምስጢሩ።
ለነሱም ክፍት ነው በሩ?
አይመስለኝም ይበጃል መጠርጠሩ
ይህን አይልም መምህሩ።

*ብርችምችም በጅማ ፣ ጠንፍየለሽ፣ ሰናይት፣ እና ብዙነሽ በነቀምቴ ከተማ ኮማሪቶች ነበሩ።

ዘለዓለም አበራ ተስፋ
14.10. 2019
ሔልሲንኪ ፊንላንድ

Exit mobile version