Dhimma: Afeerraa Waltajjii Marii Waldaa Amantaalee Oromoo jiddu (Oromo Inter-Faith Public Meeting)

blank Akkuma armaan oliti ibsuuf yaallameti waldaa amantaalee Oromoo adda addaa naannoo DMV jiran waltaji marii “Tokkummaa amantaale Oromoo jiddu jiraachuu malu cimsuu” kan jedhuun guyyaa 01/30/2020 fi qophaayee jira. Marii kana irratti bakka bu’oota amantaa Muslimaa, Pirootestaantii, Ortodokssi, Adveentiisitii, Waqeeffataa fi Kaatolikii iraa dhufan waltajjii kana irratti haasawaa fi marii ni godhu. Dabalataanis, Oromiyaa irraa keessummaan keenya Luba Belay Mekoniin gara Ameerika akka dhufani marii kana irratti akka hirmatan mirkanaa’era.

Kanaafuu, isiin waltajjii marii guddaa kana irrattii akka argamtani fi qooda fudhattan kabajaan afeeraamtanii jirtu, iddoo fi saa’atiin isa kanaan gaditi ibsameera.

Saa’ati waltajii:

Guyyaa: January 30, 2020
Sa’a booda 5:00 PM – 11:00 PM
Iddoon: 5033 Wilson Ln, Bethesda, MD 20814

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

Bill and Melinda Gates say Trump’s halting of WHO funding is dangerous

Bill and Melinda Gates say Trump's halting of WHO funding is dangerous and 'does not make any sense' as the philanthropists pledge an extra...

Bill Gates on how to fight future pandemics

Bill Gates on how to fight future pandemics The coronavirus will hasten three big medical breakthroughs. That is just a start By Bill Gates, Apr 23rd...

U.N. Chief Warns Authoritarians Are Weaponizing Pandemic to Subvert Human Rights

U.N. Chief Warns Authoritarians Are Weaponizing Pandemic to Subvert Human Rights At the United Nations, Secretary-General António Guterres warned Wednesday that authoritarian governments are exploiting...