Did Ethiopia’s Abiy get the Nobel Prize too soon? መካድ ካልቀረ እንደ ሌንጮ ባቲ መሸምጠጥ ነው

Did Ethiopia’s Abiy get the Nobel Prize too soon? መካድ ካልቀረ እንደ ሌንጮ ባቲ መሸምጠጥ ነው


In this episode of UpFront, we challenge Lencho Bati, an adviser to the office of the Ethiopian prime minister about Abiy Ahmed’s controversial handling of protests and ask why the Nobel laureate is so media-shy.

In 2018 Abiy became prime minister of Ethiopia after protests caused the ruling coalition to reshuffle and remove the governing party from power after nearly 30 years of authoritarian rule.

In addition to sweeping political and economic reforms, Abiy released political prisoners and made a peace deal with neighbouring Eritrea, ending two decades of hostility. For this, he won the 2019 Nobel Peace Prize.

But under his government, protesters have been jailed, the internet has been blocked and a new law has just been passed that could jail people whose online posts stir unrest.

However, Lencho Bati, a senior adviser to the office of the prime minister, says the government of Abiy has done nothing wrong.

“All oppositions, armed and peaceful, are invited back, so the political space is wide and everybody is in the country, registering and campaigning,” Bati said.

Abiy’s tenure has also been plagued by ethnic conflict, with hundreds of thousands of people being internally displaced. Yet Bati says that the current government is not to blame.

“Ethiopian people used to live together peacefully. This is politically masterminded, agitated from behind in order to sabotage the reforms,” Bati said.

“The overthrown elites, the people who were enjoying privilege for 27 years, they want to make sure this process is sabotaged,” he added.

Perhaps the most radical of Abiy’s reforms is the dissolution of the governing coalition and the merging of several parties to form the Prosperity Party.

The Prosperity Party has its critics, among them, some of Abiy’s own allies: His own defence minister, Lemma Megersa, said the creation of the party is “not timely as there are many dangers”.

But Bati says the creation of the Prosperity Party is a positive move.

“Peace and stability is the burning issue, there is no question about that. The prime minister liberalised the political space, all oppositions are invited in, including those who are in armed struggle. Those who were in prison were released and now the political space is free,” Lencho said.

This week’s headliner is senior adviser to the office of the prime minister of Ethiopia, Lencho Bati.

2 Comments

 1. Gantummaan sadarkaa gadhummaa ti.Sabni kadhaa fii kajeellaan bilisoome inumaa hin jiru. Hojii manaa diinaan nuuf saffaramu ajandaa dursaa gochuu dhiifnee mirga abbaa biyyummaaf sibiilaan falmachuu ajandaa jabaa haa taasisnuu. Firoota ollaa fii fagoos beeknee hariiroo haa eegalluu, wanti yaadame ykn eegalame yoo jiraates sadarkaa isaa dagaagsuu qabna. Diinota keenya warra keessaas warra duubaas tolchinee beekuu qabna. Akka odeessa na dhaqqabeetti lammii Eertiraa irraa dhalate kan jedhamu Obbo Firee-Hiywat
  Warquu (ፍሬህይወት ወርቁ) Yunivarsiitii Hayla Sillaasee erga lakkisee A.B.O-tti makame booda
  Obbo Daawiit Ibsaa maqaa jedhutti, erga Obbo Junaydii Saaddoo
  pirezidaantii Oromiyaa ta’ee gara maqaa Daawuud Ibsaa jedhutti kan geeddarate hamma tokko mootummaa Eertiraa biratti fudhatamuun waggoota 20 ol Asmaraa turus Birhaanuu Naggaa biyya Eertiraa dhaquun hojii dabballummaa hojjeteen Guraageen boojiin gara biyya Oromoo geeffamuu fii waggoota 300 oliif Oromoo keessa taa’ee Oromoon waraanaa turuu maddoota seenaa …..

 2. Kitaaba Seenaa lammii Raashiyaa Aleksaandar Bilaatooviich waggaa 100 dura barreessee maxxansiise faatti fayyadamuun hariiroo tokkummaa Guraagee fii Eertiraa amansiisee yoo fudhachiisu, Obbo Daawuud, nama mana bu’uura isaa osoo hin beekne nan bilisoomsa jedhu waan ta’eef seenaa dhugaa Oromoo keessattuu hariiroo Arsii-Affaar fii Tigree Eertiraa fudhachiisuu hin dandeenye. Obbo Daawuud, Hariiroo Maccaa fii Hamaaseen
  irrattis hojjechuu hin
  dandeenye.
  Kuni hanqinna hooggansaa keenya ta’uun mirkanii dha. Hanqinni akkanaa kan hirdhinna qaroominaa irraa madde waan ta’eef deega dhihoo kanaa tiif ka’umsa.
  Odeessi (Hadiisni) Nabii Islaam Muhammad
  waa’ee bulchiinsa tokko diqaalaan mootii ta’uun isaa mallattoo (gaalaa ykn badii) akka ta’e ibsa.
  Dubbii tana haala amma Oromiyaa fii
  Itiyoophiyaa keessa jiruun wal bira qabnee yoo ilaalle, eenyummaan Abiyyi fii Jawaar illee akkuma Obbo Daawud mallattoo gaaffii keessa jira. Oromoon nama haadhaanis ta’e abbaan makaa saba biraa qabu lammii godhata malee hoogganaa …..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.