Eelias Gambeellaa hoogganaa WBO zoonii Gujiit ofiin jedhe olola FB irratti deemsisaa jira

Eelias Gambeellaa hoogganaa WBO zoonii Gujiit ofiin jedhe olola FB irratti deemsisaa jira

Via Adem Misoma

#Eenyummaa_Eliyaas_Gaambeellaa
“Eeliyaas Gambeellaa eenyu? Eelias Gambeellaa hoogganaa WBO zoonii Gujii fi Gujii Lixaa Lola dhaabe ololli jedhu fb irra naanna’aa ooluun isaa ni beekama. Haata’u malee dubbiin kun soba adii tahuu baramee jira. Eelias Gambeellaa jechuun nama ogummaa HP ( ispoortii) qabuufi Godina Gujii keessa barsiisaa ture. Boodarra WBO zoonii kibbaatti dabalamee leenjii gabaabaa fudhatee gara uummataatti deebi’ee hojii eegale.Mucaan kun miseensa madaqaa dha malee hogganaa ( Abbas Taakkiyyaa / kan nama sadii hogganu) illee hin taane.Haata’u malee naamusa cabsuun uummata irraa maallaqa maqaa WBO gargaaruu jechuun 100,000 fudhachuu isaa uummanni yommuu gabaasu gara mooraa duubbeetti waamama. Innis Yoo deebi’e akka adabamu waan beekuuf gara Finfinneetti baqata.

Kun kan ta’e bars darbe ( 2009 ALI baatii dhumaarra) ture.Erga yeroo sanaatii bakki inni jiru hin beekamu ture. WBO birattis naamusa cabseen barbaadamaa tureera.Egaa nama akkasiitu ani hooggana WBO zoonii Gujii lamaaniiti, waraana dhaabeera jedhee dubbata.Kan nama dinqu garuu activist ‘oonni bebbeekamuuf dhageettii uummataa guddaa qaban illee waan kana hafarsaa jiru.

Seenaa WBO keessatti shirri hedduu Zoonii kibbaa kanatti hojjetamaa tureera. Bara 2001 yeroo QC fottoqu, bars 2008 yeroo jijjiiramni fottoqu. Kan ammaa garuu olola rakasaa kangatii hin baasne dha. Namni nagaa jibbu hin jiru. WBO n nagaa jaallata. Waraanas barbaade miti kan lolu. Diina isa ajjeesuu dhufe of irraa ittisaa jira hanga yoonaa.Yaa Oromoo dhugaan ni qal’atti malee hin cittu akkuma jedhan kunoo dhugaan bahaa jirti. WBO fi ABOn gunkumaa ololaafi waraana an hin badu. WBOn dhiiga Oromooti. Dhiiga Oromoo gaafa balleessan Oromoon lafarraa bada. Kana ammoo Waaqa Oromoo uume qofaatu danda’a. Odeessa dabalataa waa’ee barumsa fi maatii isaa akkuma argadheen walitti deebina.” With oda gurre


ኢሕአዴግ ስብሰባና ከፍፍል
የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በግንባሩ አባል ፓርቲዎች መካከል ያለዉን ልዩነት የሚያጠብ፤ ፖለቲካዊ ቀዉሶችን የሚያረግብ እና ሠላም የሚያረጋግጥ እርምጃዎች መዉሰድ እንደሚገባዉ ፖለቲከኞች እና የፖለቲካ አዋቂዎች አሳሰቡ። ኢሕአዴግ በይፋ አምደ መረቡ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴዉ ስብሰባ ትናንት እንደሚጀመር አስታዉቆ ነበር። እስከ ዛሬ ቀትር ድርስ ግን ሥብሰባዉ አለመጀመሩን በስልክ ያነጋገርናቸዉ የስብሰባዉ ተሳታፊዎች አረጋግጠዋል። የገዢዉ ፓርቲ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ስብሰባ የሚደረገዉ ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በግጭት፤ ዘረፋ እና ሁከት በተመሰቃቀለችበት፣ በኢሕአዴግ አባል ፓርቲዎች መካከል አለመተማመንና ልዩነት በጎላበት ወቅት ነዉ። ስማቸዉ እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የኢሕአዴግ ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባል እንዳሉት ተሰብሳቢዎች በሐገሪቱ ዉስጥ ያሉ ችግሮችን እና መንስኤዎቻቸዉን በግልፅ ተወያይተዉ መፍትሔዎችን ማስቀመጥ አለባቸዉ። በመቀሌ ዩኒቨርስቲ የፖለቲካ ሳይንስ ረዳት ፕሮፌሰር አቶ የማነ ዘርዓይ በበኩላቸዉ የአሁኑ ስብሰባ በአባል ፓርቲዎች መካከል ክፍፍል እና አለመተማመን የሚታይበት ነዉ። በተለይ በሕወሐት እና በኦዴፓ፣ በሕወሐት እና በአዴፓ መካከል «የሚታየዉ ልዩነት» ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ነዉ። አቶ የማነ እንደሚሉት ክፍፍሉ «ኢሕአዴግ አለ ወይ?» የሚል ጥያቄ እስከ ማስነሳት ደርሷል።
ምንጭ፦ DW Amhari

2 Comments

  1. Elias Gambela Golo, The Southern Zone of Oromia Liberation Army leader, has accepted a peace call of Guji Abba Gadas and agreed to quit armed struggle; Guji Abbaa Gada Jilo Man’o discloses earlier today. This comes as a result of a week of peace declared by Guji Abba Gadas.

    Isin wari lixa wallaga jirtanis fanuma Elias butani moora isinif qophawet aritidhan galtani qabdo nageenya keesati aka wooda fudhatan abdii gudda qabna

  2. Elias
    Ajajaa ta’u dhisi,misensa gutule,miti.
    Kan itti makame,bara2016.Kanaaf,waanhinfakaaneen,umata hinburjaajeesiina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.