Gidduu galeessi Oromiyaa cabuun, miidhaa Oromoon har’a argaa jiruuf madda, GLONA.

0

Gidduu galeessi Oromiyaa cabuun, miidhaa Oromoon har’a argaa jiruuf madda, GLONA.

Gaazexessaa #Zalaalem_Boruutiin.

blank

Qubsumaan handhuura Oromiyaa Finfinneefi Naannawaa ishee kan taate Siyaasa Itiyoophiyaa fi warri dabaree aangootti wal fura as gahe eenyumaan caala kan miidhee fi laaffise ilmaan Oromoo Tuulamaa tahuun Wal nama hin gaafachiisu.

Lafaa fi lafee ofii dhabaa kaleessaa hanga har’a ofiif buqqa’aa warri qe’ee, Afaan, aadaa fi eenyummaa ofiillee dhabaan kan akka ilmaan Tuulamaa Oromummaa ofiif miidhame hin jiru.

Sun hundi ta’ee, warra haala kanaan miidhame kanaan maaf afaan Oromoo wallaalaniif meeqan keenyatu itti qoosaa oola, hubannoo dhabaaf. Seenaa Oromoo keessatti Uummata Oromoo Booranatti aanuun Uummanni haala ulfaataafi Cunqursaa hamtuu keessatti sirna Gadaa Oromoofi kabaja Ayyaana Irreechaa qabatee tursiise kan asiin nuuf ga’ee Ilmaan Tuulamaati. Midhama ulfaataa garbummaan qabdu qe’eerraa godansifamuu, buqqa’uufi qe’ee isaarratti ajjeefamuu keessatti sababaa ciminan dhaabbatee falmachuu isaafi qabsoo ilmaan Oromoo gola Oromiyaa cufa keessatti godhaniin dhabamarra hafuu danda’aniru .

Gama kanaaniin hanbaan ilmaan Tuulamaa warri haala kanaan miidhamaa turanii fi jiran ammallee warra jabaa duula eenyummaa isaanii balleessuu isanirratti taasifamaa jiru dura dhaabbachuun jabummaa isaanii mirkanessaanidha.

Miidhaa fi tuffiin kunniin ni gahaaf, waldaan kan gurmaahan ilmaan Oromiyaa gidduu galeessaatiis kanumaafi.

Kanaaf miidhaa isanirraa qaqqabe dandamachuu dadhabuun barnoota, hamilee fi qabeenya dhabanii waa’ee lafaa fi lafee isaanii falmachuu dadhabanis, qabsoo ilmaan Oromoo daangaa hanga daangaatti birmannaa taasifameefiin bararamuu yaadannoof galaa godhatanii ofii dura gamtoomanii jabatanii , Oromoos jabeessuf ijaaramuun dhimma filannoo hin qabne ta’uullee cimsanii warri hubatan koottaa nu waliin jirraaf waamicha dhiyeessu.

Jabaadha, isin waliin miti isin keessa jirraa jennerra.

blank blank blank

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.