Guyyaa har’aa kana Lixa Oromiyaa, Gidaamiitti namoota nagaan 21 Waraana ajjeessan

Guyyaa har’aa (Amajjii 30, 2020) kana Lixa Oromiyaa, Gidaamiitti namoota nagaan 21 Waraani Itoophiyaa ajjeesse

Lixa Oromiyaa #Gidaamiif Dirmadhaa!

Ummatn Wallagaa baqachaa jira

Guyyaa har’aa kana Lixa Oromiyaa, Gidaamiitti waraanni Habashootaa Kolonel Abiy Ahmed’ saba daguuguuf gadi erge uummata maasii qonnaa keessa hojii bultoosaa hojjetatu nama 21 iddoo tokkootti daguuge. Namoota dirmannaaf itti fiigan keessaas nama sadii ajjeesee nama lama jiraaf du’aa gidduutti dhiisee bira darbe. Reeffallee kan lafaa kaasu dhibe jedha nami bilbilaan dubbisneefi ahii baqatee biyya qarqara ollaa jiru tokko. Maqan namoota kanaa keessaa muraasni isaanii kunooti.

1. Abdiiwaaq Argaa
2. Arfaase Abdiisaa.
3. Bashaatuu Boodanaa
4. Caalaa Daangalaa
5. Bekele Guutee.
6. Gammachiis Naadoo.
7. Hawwinee Jaallataa.
8. Qananii Sardaa
9. Kiilole Daandii.
10. Amanu’eel Kumarraa
11. Kumaa Geetachoo.
12. Likkee Irranaa.
13. Hambaa Gaaddisaa,
14. Galaanee Itichaa.
15. Dagaagaa Fiixaa
16. Gaaromee Furii.
17. Dorgee Bookaa.
18. Carraa Tolesa.
19. Birmadummaa Kebede.
20. Bultumee Disaasaa.
21. Boonsituu Akkattii.

Uummanni Oromoo daguugamaa jira. Kan namooti muraasni lubbuu baafatanii waan argan dubbatan malee kan dhume tilmaama hinqabu jedha odeessi dhufaa jiru. Kan erga buqqa’anii booda nyaataafi bishaan dhabanii bosona keessatti daa’imman faana dhuman lakkoofsa hinqaban. Oromoon daguugamaa jira. Mootummaan Nafxanyaa kun saba daguugaa jira. Oromoon kallattii 4nii walirratti callisee ilaalaa jira.


#OduuGaddaa : wey shirri humna numa baase.
Yaa warra maqaa oromootiin magaalaa tana keessatti aangoo qabu kunoo laalaa warri aangoo qabu shira gad lakkisee keessan immoo shiraan murteeysa. eessa jirr………..
=========
Qeerroo Dirree Dhawaa Ganda Garaadaa Murtii Malee Waggaa Takkaa fi Baatii Torba Hidhaman Booda Nama 34 Keessaa
Namni 19 Bilisa Bahan
Namni 14 Lubbuu Namaa Baastan Jechuudhaan

Warra Tokko Abbaa Fi Ilmaan Dardaraa
Juhaar Siraaj Murtii Waggaa 25
Usmaa’il Juhaar Siraaj Murtii Waggaa 25
Suleeymaan Juhaar Siraaj Murtii waggaa 12

Ahmad Yuusuf(Jundaa) Abbaa Qeerroo Ganda Garaadaa Murtii Waggaa 21
Abbaa Jamaal Umrii Waggaa 23
Saalim Haarun Murtii Waggaa 20
Iskuu Abdii Murtii Waggaa 19
Sharif Murtii Waggaa 8
Ashannaafii Mullisaa Murtii Waggaa 3 fi Birrii 2000
Musxafa Abdurazaq Murtii Waggaa 17
Ibsa Mahammad Murtii Waggaa 7
Mu’aaz Awwal Murtii Waggaa 3 fi birrii 2000
Farahaan Diinee Waggaa 4 fi 2000
Iliyaas Abdii Huumee Murtii Waggaa 4 fi 2000

Oromoon Marti Bakka Jirtanii Du’aa’iin Cinaa Dhaabbadhaa Murtiin Tuni Ta Ilma Namaatii Ta Rabbiitii Miti Yaabo Murtii Sobaatiin Irratti Murtaa’e Isaan Bilisa Baasee Abbaa Badii Rabbi Saaxil Haa Baasu Ja’aa Du’aa Godhaaf.


Abiyi Ahmad’s military continued genocide in Oromia.
According to the sources from western Oromia, Yuubdoo District, Abiyi’s army recklessly massacred eight innocent Oromo civilians, including a pregnant woman.
The names of the victims are;
1. Shaashee Naggasaa (ulfa, pregnant)
2. Biqilaa Abbabaa
3. Nimoonaa Abirahaam
4. Idiris Jamaal
5. Kaasahuun Guutaa
6. Biraanee Lataa
7. Waaqkennee Jaallataa
8. Dassee Namarraa


#ODUU_GADDAA
Amajjii 30 /2020
Dubbii gara Lixaa Gujii keessatti deemaa Jiru Sissiqee Booranaan gadi bayee jira
Konyaa #Gujii_Baha,Dheeda #Nageellee_Booranaa, Ona #Gumii_Eldalloo,Ganda #Soloqii,bakka #Caffaa_Iddii jedhamutti humnii waaranaa goolessitu rib maqaa saakattaa WBO jedhuun ijoollee tiksituu loonii nama 3 rasaasa itti robsitee ijoollee lama battalumatti lubbuun baate jirti.tokko du,ufi jiraachuu isaa hin beekamne.


Adaamaa (update) – Nafxanyaafi Warri federaalistii wal tumaa olan

~~~~~~~~~~~~
Waltajjiin Ministeerotaafi Qaamota koree Qindeessituu naannoo, akkasumas Kantiibota magaalaalee gurguddoo kan of keessatti hammate, magaalaa Adaamaatti taa’amaa jiraachuun isaa ni beekama.
Waltajjii kanaaf ajandaa guddaan waa’ee Lixa Oromiyaa yoo ta’u, garaagarummaan yaadaa gidduu isaaniitti uumamuus dhaga’aatuma turre. Kan guyyaa har’aa garuu addadha jedhu keessa beektonni. Garaagarummaan kun leellistoota sirna Nafxanyaafi Warra federaalistii ofiin jedhan gidduutti kan uumame yoo ta’u, “Operetion” lixaa kun dhaabbatuu qabaa/hin qabuu irratti hanga harkaan walitti deemuu irra geenyaan waltajjiin addaan cituutu himame. Sababuma kanaaf, Dr. Ashabbireen hatattamaan deemee gidduu isaaniitti akka argamu kan taasifame ta’uufi, waaree kana booda miira sana keessaa ba’uuf daawwannaadhaaf gara magaalaa Bishooftuu deemuun, waarshaa Automotive kan konkolaataa daawwachuun sagantaa irbaataa achuma Bishooftuutti qabatanij akka jiran keessa beekessi naaf hime. Yeroo ammaa kanattis Bishooftuun qaamota hidhataniin guutamteetti jedhu.
Egaa, dubbiin lixa biiftuu jara gidduutti haala kanaan rakkoo uumaa erga jiraatee nuti maaliif lafa jirrutti, saba Lixa jiruuf sagalee ta’uu dadhabna?


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.