Haala Yeroo Irratti Mari Pro. Asafaa Jaalataa fi Pro. Mohammed Hassan waliin godhame

Gurraandhala 2, 2020Kol. Gammachuu Ayyaanaa

Dirree Incinniitti

Guraandhala 1/2020

” – Nagaan gaanfa Afrikaatti dhufuu kan dhanda’u yoo Oromoon dhugaasaatti deebi’e qofa
– Minilikis, H/Sillaaseenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis Oromoorraa qawwee hiiksisaniiru garuu nagaa fiduu hin dandeenye.
– Tigireen taankii hidhachaa jiru; Amaarri Madfii hidhataa jiru; Oromoorraa gajaraafi mancaa hiiksisu
– Gaanfi Afrikaa nagaa argachuuf Oromoon haga isa ga’u hidhachuu qab.
– Ibiddi Oromootti qabsiifame kun gaanfa Afrikaa guba.
– Gabroomfataa qawweedhaan gobu; sammuu gabroome akka dhukkubsataatti wallaanu. Warri firasaa fi obbolaansaa gatee siidaa Minilikitti hirkatee taa’u ni dhukkubsata waan ta’eef warri wallaansa sammuu kennan walaanuu qabu.
– Biyyi Itoophiyaa kun hidaa maallaqaa hedduutu irra jira. Hidaa maallaqaa kana kadhattees rakkattees kaffaluu dandeessi. Gumaa Maammoofaa garuu salphaatti hin kaffaltu. Gumaafi lafti hin dulloomu.
– Kan biyyi keenya nagaa argatu, warri nu ajjeese adabamee ykn dhiifama yoo nu gaafate qofadha.
– Lafti Tuulamaa Tuulamaaf haa deebi’u; ilmaan Walloo alagaa jalaa ba’anii Oromiyaa jalatti haa bulan; hidhamaan hatattamaan haa hiikamu; komand postiin haa ka’u; lolli nurratti baname haa dhaabbatu. Yoo kun ta’e Itoophiyaa waliin nagaan jiraanna; kun ta’uu baannaan addaan galla.”Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

Bill and Melinda Gates say Trump’s halting of WHO funding is dangerous

Bill and Melinda Gates say Trump's halting of WHO funding is dangerous and 'does not make any sense' as the philanthropists pledge an extra...

Bill Gates on how to fight future pandemics

Bill Gates on how to fight future pandemics The coronavirus will hasten three big medical breakthroughs. That is just a start By Bill Gates, Apr 23rd...

U.N. Chief Warns Authoritarians Are Weaponizing Pandemic to Subvert Human Rights

U.N. Chief Warns Authoritarians Are Weaponizing Pandemic to Subvert Human Rights At the United Nations, Secretary-General António Guterres warned Wednesday that authoritarian governments are exploiting...