HD. ABO J. Daawud Ibsaa Waajjira ABO Walisotti Saaqan, Ummata Magaalaa fi Naannoo Waliinis Mari’atan!

HD. ABO J. Daawud Ibsaa Waajjira ABO Walisotti Saaqan, Ummata Magaalaa fi Naannoo Waliinis Mari’atan!

Baarentuu Gadaa, Walisoo Irraa, Amajjii 20, 2020

Har’a Amajjii 19, 2020 HDn ABO J Daawud Ibsaa: Miseensa Shanee Gumii GS ABO J/Abdii Raggaasaa fi Miseensota GS Abo J Kaappiteen Xilaahun Bantii Fi Kennasaa Ayyaanaa Akkasumas Qondaaloota Abo Kanneen Biroo Waliin Ta’uun Godina Kibbi Lixa Shaggar Magaalaa Walisootti Argamuun Waajjira ABO Godinichaa fi Magaalaa Walisoo Bakka Abbootiin Gadaa, Manguddoonni, Qeerroonii fi Qarreen Naannichaa Akkasumas Miseensoonnii fi Deeggartoonni ABO Kumootaan Lakkaawwaman Argamanitti Saaqan.

Sirna Saaqinsaa Kana Booda Kan Hirmaattotaaf Haasawa Taasisan HDn ABO J/Daawud Ibsaa: Qabsoo Hadhooftuu Hedduu Keessa Dabarree, Wareegamaa Qaqqaalis Kaffalaa Asgeenye, Kan Biraa Haa Hafuutii Waajjiruma Har’a Saaqaa Jirru Kanallee Bara Darbe Erga Saaqnee Booda Bulchitoonni Naannoo Nurratti Cufanii, Bakka Bu’oota Keenya Naannoos Nujalaa Hidhanii Turan, Garuu Abdii Kunnee Hin Teenye, Kunoo Carraaqqii Waliin Taasfneen Deebinee Isa Cufamee Ture Banneerra Jedhaniiru.

HDn ABO: Waajjirri Kun Kan Ummata Naannoo Kanaati Dhimma Itti Bahaa Erga Jedhanii Booda, Kunuunfachuunis Kan Ummata Naannoo Ta’uu Hubachiisaniiru.

Sagantaa Waajjira Saaquu Booda Waltajjii Marii Hawaasa Magaalaa Walisoo fi Naannoo Waliin Guyyuma Har’aa Galma Bulchiinsa Magaalaa Walisoo Keessatti Gaggeeffamerrattis Argamuun Haasawa Kan Taasisan HDn ABO J/Daawud Ibsaa Ummanni Filannoo As Adeemaa Jiruuf Akka Of Qopheessus Dhaamaniiru.

Waltajjuma Kana Irratti Miidhaa Barattoota Oromoorra Yunivarsitiilee Adda Addaa Keessatti Dhaqqabaa Jirus ABOn Itti Dhiheenyaan Hordofaa Jira Kan Jedhan J/Daawud Ibsaa: Akka Mootummaan Biyya Bulchaa Jiru Barattoota Kana Balaarraa Baraarus Waamicha Keenya Irra Deebin Dabarsina Jedhaniiru.
Dhumarrattis Uummanni Oromoo Kibba Lixa Shaggar, Addatti Jiraattoonni Magaalaa Walisoo fi Naannoo Haala Ho’aa fi Miidhagaa Ta’een Bahee Dhaaba Isaa ABO Simachuu fi Waajjira Isaa Jalaa Cufamee Ture Deebi’ee Banachuu Isaatti Gammaduu Fi Galata Guddaan Qaba Jedhaniiru.

J/Abdii Raggaasaas Haasawa Waltajjii Galma Bulchiinsa Magaalaa Walisootti Gaggeeffame Kanarratti Haasawa Taasisaniin Gootummaa Ummata Naannichaa Ibsanii Yeroo Adda Addaatti Warra Biyya Bulchaa Turanirraa Dhiibbaan Adda Addaa Taasifamaa Turus Ciminaan Qabsaawaa Turuu fi Ummata Waan Akeekkate Galmaan Gahu Malee Gadi Hin Jenne Ta’uu Addeessaniiru.
Tuttuqqaa Xixiqqaa Fulduratti Numuudatufis Gadi Jechuu Hin Qabnu Erga Jedhanii Booda Warra Sagantaa Qopheesse Fi Hirmaate Galateeffataniiru.

Uummanni Naannichaas Yaada Nuuf Kenneen HD.ABO J/Daawud Ibsaa Fi Hooggannoota ABO
Magaalaa Walisootti Arguu Isaaf Gammachuu Ittin Dhagahame Guddaa Ta’uu Ibseera.

*Guutummaa Gabaasa Kanaa Dhihootti Karaa ONN Eeggadhaa!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.