Mootummaan Wayyaanee/EPRDF Mootummaa Uummataa Miti!

Filatamuun Dr. Abiyyi Ahimadis Gaafii Oromoo Dhiigni Sabboontota Meeqaa Itti Dhangalahaa Tureef Deebii Hin Ta’u!

Baarentuu Gadaa, Bitootessa 30, 2018

Weerartoonni, koloneeffattoonni, abbootin irree fi saamtoonni  yeroo baayyee akka mootummaa uummataan jaalatamanii fi filatamaniitti of dhiheessu. Afaan qawween  of tiksaa jaalalaa fi filannoo uummataatin aangorra jirra jedhu.  Saamaa, hidhaa fi ajjeesaa  waayee nageenyaa fi guddina odeessu. Wayyaaneen har’a impaayeera itiyoophiyaa bitaa jirtus  kanuma jechaa turte, jirtis.

Akka seenaa biyyoota cunqursaa jala turan hedduurraa hubannutti abbootiin irree akka Wayyaanee yoo irree uummataatiin haleelaman malee tolaan aangoo uummataaf gadi hin dhiisan. Tolaan, nagahaan, mariin  aangoo gadi dhiisuun, rakkoo furuun isaaniif  du’a. Gadi aantummaa dha. Sodaadha, wallaalumaadha jedhanii fudhatu. Qawwee  malee bakkaa socho’uu hin barbaadan. Amma guyyaa qawween dhiibamaniitti ni dhaadatu. Goonni, beekaan, numalee hin jirus jedhu.  Kan mirga isaas ta’e kan uummata isaa gaafte  hunda hidhuun, dararuun, ajjeesuun aadaa isaaniiti. Wayaaneen har’a qabsoo, FXG uummata Oromootiin  guyyaan itti dukkanaawaa jirus kanuma raawwachaa turte.

Uummanni Oromoo addatti dhaabni bilisummaa isaaf qabsaawu ABOn guyyaa Wayyaanee amma lafti itti dhiphatte tanaan shiraan dhiibamee mootummaa cehumsaa keessaa bahurraa kaasee “lakkii daandiin kun daandii sirrii miti, lakkii  karaan karaa furmaata waaraa impaayeera itiyoophiyaaf fiduu miti, karaa sirrii fi seera qabeessa ta’een deemutu fala” jechaa ture.  ABOn  yeroo chaartaraarraa kaasee ‘fedhii keenya osoo hin taane fedhii uummataa haa dursinu, uummata qabsaawaafi jirru haa dhageenyu,uummataaf hiree haa kenninu, uummanni mirrga isaa , jireenya isaa irratti haa murteessu, murtii haa kennus” jechaa ture. Wayyaanee shiftaan, murni  sobduun maqaa uummata Tigraayiin daldaltu garuu seeraaf abbomamaa hin turre, qawwee harkaa qabdutti amantee  yaada ABO, gaafii ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhagahuu hin dandeenye ykn hin feene. Afaaniin maqaa sabootaatiin kakachaa qabatamaan garuu mirga sabootaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu uuggurte. Maqaa sabootaatiin dantaa mataa ishii guttachaas turte. Caasaa  hidhaa fi ajjeechaa diriirsitee uummattoota biyyattii addatti ammoo uummata Oromoo samaa fi saamsisaa turte.

Impaayeera itiyoophiyaa  keessatti kan biraa haa hafuutii uummata Tigraay  kan anatu bilisa baase jettee maqaa isaatin kakachaa yoona geecheefillee wayyaaneen deebii siyaasaa fi haawaasummaa  deebifte hin qabdu. Oromoo fi saboonni biyyattii kanneen hafan ammoo walumaa galatti waan hundumarraawuu qophxeeffamanii rakkoo siyaasaa, diinagdee fi haawaasummaa guddaaf saaxilamaa turan, jirusi.

Uummanni Oromoo, dhaabni isaa ABOn kan qabsoo gaggeessaa turanii fi jiran abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsufi, Oromoon biyya isaa irratti akka murteessuu danda’uufi, hiree isaa akka ofii dhugoonfatuuf malee akka wayyaaneen aangoo fakkeessii garaaf bultootaa fi ergamtootaf maqaa Oromootiin kenniteefi bara bittaa ishii dheereffattuufi miti. Akka saamichii fi ajjeechaan itti fufuufi miti. Gaafiin Oromoo gaafii haqaati, gaafii mirga abbaa biyyummaa, gaafii walqixxummaati. Gaafiin kun ammoo hin dhugoomne. Ykn hin deebine, wayyaanee jalattis hin deebi’u! Uummanni Oromoo biyya isaa irratti akka lammii lammaa fi sanaa gadiitti jiraacha ture, jirasi. Biyya isaatti, qabeenya isaatti hin ajaju. Kan biyya isaatti ajaju, Amma wayyaaneen gutummatti hundeen buqqatuttis kun hin jijjiramu! kan qabeenya isaatti ajaju, saamu Wayyaanee fi  ergamtuu ishii OPDO dha.

Akkuma beekamu Waggoota 27n darbaniif Wayyaaneen waliin dhooftee aangoo humnaan qabaterra turtee jirti.  Kan mirga isaafis ta’e, lammii saaf dubbate, hidhaa fi dararaa, ajjeesaa fi biyyaa baqachiisaa turte. Saamichas amma barbaadde daangaa malee raawwachaa turte. Waggoota 3n darbanii as addatti ammoo bara kana keessa garuu qabsoon, FXG uummanni Oromoo/ ilmaan isaa qeerroon gaggeessan wayyaaneetti daandii cufaa jira, bara bittaa ishii gabaabsaa jira.

Qabsoo gaggeeffamaa jiru/ FXG Oromiyaa keessatti finiinaa jiru har’a Oromoofi miti saboota cunqurfamoo impaayeera itiyoophiyaa keessa jiran kan biraafuu abdii ta’ee jira. Karaa saaqee itti argisiisee jira. Fakkeenyaa fi abdii guddaa ta’eefii jira.  Har’a namni  qawwee sirnichaa, hidhaa fi ajjeechaa  sirnichaa sodaatee qabsoorraa seesu hin jiru.

Hunduu Waraana Wayyaanee dura dhaabbatee qabsoo hadhooftuu, FXG walirraa hin cinne gaggeessaa jira. Qabsoo gaggeessaa jiruunis  sirnicha raasaa jira.  Sirni shiftaan, saamaa fi ajjeesaan TPLF/EPRDF ofiin jedhu kun labsii yeroo muddamaa baasee goolii uumuun qabsaawoota  hidhee ajjeesee kaan  sodaachisee qabsoorraa dhaabuuf yaalus hin milkoofnee fi. Akka yaade hin taane, qabsoon itti fufee jira. Qabsoon kun sirnichas dhiphuu hamaaa keess agalchee jira. Qabsoon Oromoo Eenyummaa sirnichaa, faashistummaa itti turee fi jiru ifa baasee  saaxileerasi.  Waluma agalatti qabsoon Oromoo,FXG gutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru  Murna gabroonfattuu,  murna abbaa irree fi  faashitsii  Wayyaanee jedhamtu tana  guyyaa  itti gabaabsee jira.

Carraaqqiin amma wayyaaneen itti jirtu carraaqqii  isa dhumaati, carraaqqii erga miilla lama raaree lixee booda gaggeessaa jirtuudha. Amma asiif achi utaaluun, waraan bobbaasanii nama fixuun, OPDO keessaa kunoo Abiiyyiin  ministeera muummee goone jettee hololuun faayidaa hin qabu. Gaafiin Oromoo gaafii OPDO keessaa nama abalu jedhamu naaf muudaa jedhuu waan hin taaneef. Gaafiin Oromoo sirni gabroonfataan wayyaanee/EPRDF jedhamu narraa haa ka’u mirgi abbaa biyyummaakoo haa kabajamu kan jedhuudha. Amma kun dhugoomutti ammaa qabsoon itti fufa malee hin dhaabbatu.

Oromoo dhiiga ilmaan isaatin, qabsaawoota lubbuu isaanii lammiif dabarssanii kennaniin injifannoorratti injifannoo galmeessisaa  har’a gaheera, ammaan achis qabsoo isaa cimsee itti fufe  gaafii mirga abbaa biyyumma isaa dhungoonfata malee akka wayyaaneen yaaddee OPDO of-fundura qabdee hololtu kana gaafiin  koo deebi’e jedhee  qabsoo isaarraa hin dagamu. Dagamuus hin qabu.

Eeyyee Oromoon alaa manatti caalaatti harka walqabatee  qabsoo  eegale, FXG finiinsee itti fufuudhaan  Wayyaaneetti xumura gochuu qaba. Holola, hidhaa , dararaa fi ajjeechaa gaggeeffamaa jiruuf  gurra qabaachuu hin qabu. Mootummaan Wayyaanee /ERDF Mootummaa uummataa Miti! Muudamuun Dr, Abiyyi Ahimadis ergamaa tokko kaasanii ergamaa biraa kaa’uu malee  kan gaafii Oromoo dhiigni meeqa itti dhangalahaa tureef deebii kennuu miti!

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

OMN: ODUU GALGALAA (GURRAANDHALA 20, 2020)

OMN: ODUU GALGALAA (GURRAANDHALA 20, 2020)

Ethnic cleansing continued in Oromia Regional State by Abiy Ahmed

Ethnic cleansing continued in Oromia Regional State by Ethiopian government lead by Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Ethiopia July 10, 2020 The Right Honourable Justin...

New Book: የተጠለፈ ትግል (The hijacked revolution) in pdf

Book: የተጠለፈ ትግል (The hijacked revolution) in PDF Via Aba Orma, September 3, 2019 የተጠለፈ ትግል (The hijacked revolution) Author: Mudhin Siraj Pages: 152 Language: Amharic Year: July 2019 To...

21 million Chinese died of coronavirus – US intelligence officials intercept data

21 million Chinese died of coronavirus – US intelligence officials intercept data By James Alami (Web Archive) -- A new data intercepted by the United States...

BBC Afaan Oromoo: ODUU Owwituu, Amajjii 27, 2020

BBC Afaan Oromoo: ODUU Owwituu, Amajjii 27, 2020