NAFXANYAAN GORFAMTEE

NAFXANYAAN GORFAMTEE

                                    Taammanaa Bitimaa irraa, Bitootessa 2, 2021
.
                  Nafxanyaan marfamtee
                  Nafxanyaan gorfamtee
                  Gidiraa saanitiin gonfamtee
                  Harka siif laate nyaattee
                  Qeerroo fi qarree dhaante!
.
                  Yaa Waaq namtichi kun mee maraatee
                  Harka laateef san qarxamseetii nyaatee
                  Qalqalloo salphinaa mataa-saatti baatee
                  Imaanaa qeerroo fi qarree alakfatee nyaate!
.
                  Maal dubbiin akkanaa
                  Maal sharriin hammanaa
                  Masaraa Minilik seenee ekeraa nutti faarsaa
                  Siidaa ijaarefii, seenaa bareechefii waxalee nu aarsa?
.
                  Harka muuraa fi harma muraa Aannolee
                  Imimmaan Siikkoo-Mandoo kan aabboo-aayyolee
                  Gorra’amaa fi fuunyaan muraa Calanqoo
                  Dhumaatii Oromootaa bakkaa-bakkoo
                  Buqqifama Oromoo Gullallee
                  Kan namummaa wayiituu hin qabnellee
                  Ilaa mee, kana hundaa dagatee
                  Kunoo, Oromoo lafarraa duguuguuf kakate!
.
                  Harka Jawaar isa laateef nyaatee
                  Imaanaa Baqqalaa Garbaas nyaatee
                  Waadaa Lammaa Magarsaa gonkumaan irraanfatee
                  Wallagga keenya gorraasisee irra tarkaanfate!
.
                   Kunimmoo isa hanqatee
                   Gujii fi Boorana fixuudhaa kakatee
                   Oromoo cufaa fi Oromiyaa guutuu
                   Salphisuuf, xiqqeessuuf, madeessuuf kakate!
.
                  Qeerroo fi qarree kanaan isa gayan
                  Ofiif kufaa, ka’aa kaanimmoo biyyee ta’an
                  Gunkumaa irraanfatee
                  “Maal naan jedhuullee” dagatee
                  Lafarraa isaan fixuuf dhaadate!
                  Nafxanyaan marfamee
                  Nafxanyaan gorfamee
                  Nafxii fannifatee
                  Nafxii boraafatee
                  Namummaa irraanfatee
                  Bulguu moggaafatee
                  Waan basaastummaa-saa
                  Kunoo nutti bulgaafate!
.
                  Uummata Oromoo
                  Sabaa hanga qomoo
                  Aaridhaan waxalee
                  Gaabbii-dhaan kabale!
.
                  Sana bira kutee
                  Akka saree dutee
                  Uummata Tigreetti duulee
                  Dhumaatiin isaan kuule!
.
                  Sana biras kutee
                  Gumuzii-Wambaraa rukutee
                  Soddoota-saa wajjin Qimaantiis bubbutee
                  Ilmaan Agawoo-Kuushii
                  Olii-gad kukkute!
.
                  Qeerroo fi qarree
                  Basaastummaa keessaa isa baasanii
                  “Nobel Peace Price” isa gonfachiisanii
                  Addunyaatti dhiiga ofiitiin
                  Lafee fi madaa ofiitiin
                  Kan isa beeksisan
                  Abbaa-saanii wajjin, kan isa leellisan
                  Abbootii Gadaa waliin, kan isa eebbisan
                  Kunoo “Girrisaa” jedheenii, maqaa-saanii xureessa
                  Itti-girrisuunis lafee-saanii bulleessa!
.
                  Egaa yaa Oromoo, yaa saba-koo
                  Ilaa yaa Oromiyaa, yaa biyya-too
                  Gayeen gayee-dhaa
                  Nu gayeen gayee-dhaa
                  Alaa manaa waltayii
                  Odaa jalatti walgayi!
.
                  Tokkummaa kee daran jabeeffaddhu
                  Galaana ta’uu kee sonaan qalbeeffaddhu
                  Hayyee, alaa manaa of-ijaarii
                  Hayaa, Tokkkummaa-dhaan of-jifaarii
                 Qarree-qeerrolee kee, karaa maraan bira dhaabaddhu
                  Harqoota gabrummaa
                  Waanjoo nafxanyummaa
                  Caccabsiitii achi ofirraa darbaddhuu
                  Oromiyaa walabaa ammuma jaarraddhu!
.
          **************    //    **************

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.