Ayyaantuu Online

ONN: Qophii Ayyaana Barii Birraa- Fulbaanaa, 2019 – Kutaa 1ffaa fi 2ffaa

Birraa

ONN: Qophii Ayyaana Barii Birraa- Fulbaanaa, 2019 – Kutaa 1ffaa fi 2ffaa

ONN: Qophii Ayyaana Barii Birraa- Fulbaanaa, 2019. Baga Bacaqii Gannaa irraa Booqaa Birraatti Ceetan. Birraan kun kan dhugaan itti moo’u, Irreen tokkummaa Oromoo fi Oromummaan daranuu itti cimu akkasumas kan badhaadhinaa fi milkii akka isiniif tahu hawwina. Ayyaana Gaarii! *OROMIA NEWS NETWORK(ONN)*ONN: Qophii Ayyaana Barii Birraa- Fulbaanaa, 2019.Baga Bacaqii Gannaa irraa Booqaa Birraatti Ceetan. Birraan kun kan dhugaan itti moo’u, Irreen tokkummaa Oromoo fi Oromummaan daranuu itti cimu akkasumas kan badhaadhinaa fi milkii akka isiniif tahu hawwina. Ayyaana Gaarii! * OROMIA NEWS NETWORK(ONN) * kutaa 2fffaa

Exit mobile version