Qeerroo Harargee Ciroo Gara Galgalaa, Gurraandhala 16, 2020

blankQeerroon Harargee deeggarsa Paartii mootummaa faashistiif shororkeessaa mirga namoomaa Bilginnaan maallaqa dhangalaaftee waammatte gara hiriira mormiitti jijjiirte. Ganama Qulqullina Magaalaa jettee Suuraa muraasa kaafatte, hawaasni Down Down Abiyyi, Down Down Bilxiginnaa jechuun kaadiree salphoo siluma maallaqaan of nama bittee gad baatee ol galtii naasuuf siqiqiin jiraattii halkan hirribni hin qabuu Qeerroon Harargee Sanyiin Jaarraa Abbaa Gadaa Sanyii Bakar Waaree Warra Dr.Sheek Mahammad Rashaad, Sheek Bakirii Saaphaloo, fi kkf fi Kan dhiyoo keessaa Qabsaawaa Artistii Usumaayyoo Muusaa, fi kkfn imaanaa jaallanii hin nyaannu galmaan geenya
Gumaa hin nyaannu Gumaa Baafanna
Imaanaa Sabaatu ni harka jira jedhanii

Kaadirii Safuuf Naamusa seera hin beekne garaaf jiraattu lafa ilaalchisanii achii baasan !

Maallaqa miti dhugaadhaan moona Maallaqi yoomiyyuu dhugaa Ummataa Awwaaluu hin danda’u Maallaqni Jaalala hin bitu yoo diina ofumatti bituu malee.

Garaa isaa keessa isa jiru ammoo maalin bitta Kaayyoon hin bitamu Hin Gurguramu
Yaa gantoota diqaalaa habashaan wal maktee sanyii baddee sanyii nu balleessuuf jettuu !

Ammayyuu bakka hundatti Jarattii kana bakka hundatti salphisuun itti fufa. Harargeen Har’a jarattii Bilxiginnaa akka hattuutti ari’ani jarri kaanis dabaree qabadhaa bakka hundatti Salphisaa !
#Buli Qeerroo Harargee.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Popular

Bill and Melinda Gates say Trump’s halting of WHO funding is dangerous

Bill and Melinda Gates say Trump's halting of WHO funding is dangerous and 'does not make any sense' as the philanthropists pledge an extra...

Bill Gates on how to fight future pandemics

Bill Gates on how to fight future pandemics The coronavirus will hasten three big medical breakthroughs. That is just a start By Bill Gates, Apr 23rd...

U.N. Chief Warns Authoritarians Are Weaponizing Pandemic to Subvert Human Rights

U.N. Chief Warns Authoritarians Are Weaponizing Pandemic to Subvert Human Rights At the United Nations, Secretary-General António Guterres warned Wednesday that authoritarian governments are exploiting...