Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira!

Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira!

#Breaking_news!  ###Waliif Dabarsaa

“Guyyaa har’aa Ajajoonni Command post Wallagga, Gujii, Boorana, Shawaa Lixaa irra walitti dhufanii waltajjii Magaalaa Naqamteetti gaggeessan irratti Ijoolleen Oromoo Ajajoota Command post keessan jiran waltajjicha dhiitanii ba’aniiru!

Gaaffii isaan gaafatanii waltajicha dhiitan keessaa

  • Nuti Oromoof hidhanne humni Command post kan ajjeessa jiru Oromoodha kun maaliif sirrraahu dide?
  • Command post Seeraan alaa Wallagga, Gujii, Boorana qofa irratti maaliif labsama?
  • ajajaan tokko akka jadhetti ani haadha kootu hiriyyoota koo Raayyaa ittisa Biyyaa keessa jiraniin Gidaamiitti na jalaa ajjeefame osoo haati koo dute jirtu ani akkamittiin amma booda qawwee haati koo ittiin duute baadhadhee deemaan?
  • Amma ummata irraa dhalanne ajjeessa jirra yoo Mootummaa kun kufe Carraan keenya maal ta’a?
  • Ummaatni Oromoo akka diinaatti nu abaaraa jira akkamitti saba Oromoo bakka buunee jirra jachuu dandeenya?
    Erga gaaffii armaan olii kana gaaffanne booda deebiin waan dhabneef waltajjicha dhiinne Paatroolii keenya kaafanne gara kaampii keenya deebiine jirra oromoo waan si amanuuf Odeeffannoo kana siif erge akka ati sagalee keenya kana ummata Oromoo Bal’aa biraan nu geessu abdii guddaa qabna”

Waliif Dabarsaa? Qabsoon keenya amma bakka Bilxiginnaan qilee irraa hin galle buutu geesse jirti!!
Sagalee Sabboontoota Oromoo Raayyaa ittisa Biyyaa Magaalaa Guddoo Lixa Oromiyaa Naqamtee irraa!!

 
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.