Site icon Ayyaantuu Online

Waamicha Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo, Washington, DC, Dilbata, Ebla 21, 2019

Konyaan ABO, Washington, DC Guyyaa Gootota Oromoo bara kanaa kabajauuf qophii isaa xumuree jira.

Akkuma kanaan, Dilbata Ebla 21, 2019 guyyaa keessaa sa’aa 3:00w.b./pm irraa eegalee sagantaa geggeessuun hawaasa Otromoo naannoo DMV jiran waliin ayyaneffachuuf karoorfatee jira.

Kanaaf, guyyaa kanatti Gootota mirga keenya nu gonfachiisuuf jecha haarsaa qaalii kaffaluun wareegamanii fi gootota lubbuun jiranis yaadachuuf sagantaa qophaa’e irratti akka qooda fudhattan konyaan ABO gamanumaan isin hafeera.

IUOf!

Konyaa ABO Washington, DC.

Exit mobile version