Ajjeechaa ilmaan Oromoo Lixaa irratti raawwateen daataa Oromoo Lixa Oromiyaa

Ajjeechaa ilmaan Oromoo Lixaa irratti raawwateen daataa Oromoo Lixa Oromiyaa Wallaggatti ajjeefamanii Amajji 20 torvan tokkoo asitti muraasa kan maqaa isaanii arganne.

Baqatan

Kan kanaa gadii ta’us uummanni nagaan wareegame kumaa olitti tilmaamama.

Qeerroo Bilisummaa Oromootiin

 1. Gabre Aallesenyi, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 2. Bokkobaa Oliiqaa, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 3. Shaanqoo, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 4. Waaggaarii, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 5. Phaawuloos Shifarraa, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 6. Abbutti erga quba shan irraa ciranii booda rasaasaan ajjeesan, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 7. Taakkalee kanneen ajjeefamaniidha. Achi buuteen kan dhabame ammoo Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 8. Kittee Aluulaa, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 9. Taarikuu Shifarraa, Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 10. Siidaan shifarraaQellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 11. paadullee Qellem Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii Amajji 26,2020
 12. Xiixaa Algaa Hojjetaa Mootummaa Garjeedatti, du’e.
 13. Ganjoo Mollaa Goobanaa-Garjeedaa Gabaa Kamisaa-Q/bulaa
 14. Phaawuloos Horroo-Ubbur Shollaa-daldalaa
 15. Namoota 8 Kan Maqaa Isaanii Adda Hin Baafamne Ganda Dollaa,Shebellii Fi Kollii Keessatti Bakka Qonnaa Isaaniitti Kan Du’an.
 16. Daagim Ittaanaa Qellem Wallaggaa Sayyootti Amajji 30,2020
 17. Tolasaa Abarraa Fidaa, reeffama nama sadii 3 waliin bakka fannifamee bineensi qaama isaanii nyaateeti Amajji 30,2020 kan argaman, Lixa Wallaggaa Gullisoo
 18. Abdiiwaaq Argaa Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 19. Arfaase Abdiisaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 20. Bashaatuu Boodanaa Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 21. Caalaa Daangalaa Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 22. Bekele Guutee. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 23. Gammachiis Naadoo. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 24. Hawwinee Jaallataa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 25. Qananii Sardaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 26. Kiilole Daandii. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 27. Amanu’eel Kumarraa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 28. Kumaa Geetachoo. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 29. Likkee Irranaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 30. Hambaa Gaaddisaa, Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 31. Galaanee Itichaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 32. Dagaagaa Fiixaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 33. Gaaromee Furii. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 34. Dorgee Bookaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 35. Carraa Tolesa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 36. Birmadummaa Kebede. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 37. Bultumee Disaasaa. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 38. Boonsituu Akkattii. Amajji 30,2020 Qellem Wallaggaa Gidaamiitti
 39. Abdii Mootii Amajji 20,2020 Lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Asaabiitti obbileessa waliin du’e.
 40. Ittaana Mootii Amajji 20,2020 Lixa Wallaggaa laaloo Assaabiitti obboleessa waliin
 41. Guyyaasaa Tasfaayee Buunnoo Beddellee aanaa Daaboo Ganda Gumbiitti Amajji 31,2020 waraana mootummaatin rasaasaan ajjeesame!
 42. Naa’ol Misgaanaa kan jedhamu nama Garaajii keessaa hojjetu guyyaa har’aa Gurraandhala 1,2020 magaalaa Naqamtee naannoo Boordiitti lafa hojii isaatii waamanii rasaasaan ajjeesan.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan walitti qabe!Godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti waraanni mootummaa haala kanaan uummata reebaa jiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.