Bineensa Ilmaan Oromoo fixaa jiruun Wol-baraa

Bineensa Ilmaan Oromoo fixaa jiruun Wol-baraa

Seenaan isaa heddu , Aangoof jecha Bara OPDO dullattii maatii isaa ajjeesee jira. Waa’ee nama kanaa Gaafuma gara Aangoo fidan barreessee maxxanse. Namni kuni nama hamaadha. Ilmaan Oromoo ajjeessiisuu qofa isinitti hin fakkaatiin, Ijoollee Wollagaa 4 Bara 2020 keessa Burayyuu fi Finfinneetti qabee Commander Solomon isiintu ajjeesse jedhee “Harka ofiin bakka tokko Rashanee Awwaalee. Maatiin isaanii hanga har’aa dhugaa kana hin beekan.

Araarsaa Mardaasaa ( Komishineera poolisii Oromiyaa) Ilmaan Oromoo lafarraa fixaa fi ficciisiisaa jira. Ajjeechaa Amanuel Wondimuus gubbaa irraa ajajee Kan ajjeesise isa. Sa’aa Muraasa dura Ibsa OBN irratti bahees maal argitan ganaa lafarraa isiin fixnaa jechaa jira.

Abiyyi kana beekaaf iddoo sana isa kaaye. Guyyaa guyyaan media irratti shanee 100 fixne 200 fixne nuun jechaa kan bahees namuma kana! ….

Seenaaf galmeessaa kaayaa!

Oromoo fixaa jiruu Oromoo fixaa jiruu

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.