Bineensi Eegatan Nama Hin Nyaatu!

Bineensi Eegatan Nama Hin Nyaatu!

Damee Boruu: Caamsa 1, 2018

May 1, 2018: Protest intensified across East and West Gujii zones for 2nd day. Roads into and out of the zones are all closed.

Qabsoo billisummaaf yaroo  gochaa jirru kana haala qabatamaa xinxallee hundee qabu irra dhaabbannee of eegannaa guddaan tarkaanfannee malee diinni keenya duraa kan taate TPLF karaa maraan kiyyoo nuuf hidhaa jirti. Shira diinaa fuula duraan nutti dhufaa  jiru hubachuun rakkisaa miti. Isa gantuu fi gaaduun fira fakkaattee  ijoollee keenya fixaa jirtu hubachuun salphaa miti. Gocha waraanni  Agaazii ilmaan Oromoo tumu, hidhu, ajjeesu, qee’ee isaa irraa buqqisuu  fi jumulaan lafaa irraa dugugee fixxaa jiru namni  hin dammaqne nutti jennu iyyuu ni hubata. Haalli kun haalan suukaneesa tahu illee murannoo guutuun uummatni keenya dura dhaabbatee wareegama qaalii baasaa jira.

Oromoo Oromoon cabsuun warra Habashaaf tooftaa haaraa miti. Uuummatni  keenya harqoota garbummaa jala itti akka kufu godhuu irraa kaasee bara baraan tooftaan lubbuu itti dheerefatan keessa sadarkaa ol aanaa qaba. Har’as haala baayyee nama gadisiisuun gantuu fi gaaduun fira fakkaatee  ilmaan Oromoo kumaatamaan fixaa jirtu horachuu irra dabartee  eenyummaa keenya qabsoo hadhawwan argame dhabamsiisuuf nutti agaamattee jirti.  Shira summii damma irra dibanii qoonqoo uummata keenyaatti gad dhiibaa jiran saaxila baasuu fi qbasoo hadhooftuu irratti gochuudhaan harkaa fashasiisuun dirqama sababoontota Oromoo taha. Irra deebinee deddeebinee OPDO akka  meeshaa dhuunfatti  kan bixxilatee ittiin deemu TPLF akka tahe dagachuu hin qabnu waliif ibsaa jirra. Kana jechuun OPDO keessa namootni saboonummaa qabanii  fi mirga saba isaanii dhaabbatan hin jiran jechuu meti.  Akka ijaarsaatti OPDOn meeshaa diina fayyadu malee abdan kan uummata Oromoof dhaabbtuu fi dhaadatu miti. Keessattuu hoogantoonni OPDO ergamtoota  TPLF akka tahan mamii qabaachuu hin qabnu.

Maxxansaa koo yaroo darbee “ Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu” jedhuu irratti  jumulaan dhumaatiin ilmaan Oromoo prezedantii Lammaa Magarsaa jalaatti irra gahe  walitti qabaa walii gala prezedantoota Oromoo jalatti akka hin geenye  ibsuuf yaaleen  jira.  Tibana diinni dubaan uummata keenya rasaasan haleelaa karaa fuula duraan ilmaan isaan summii isa wagaa jiru. Afaan uummata dubbatanii uummata nyaachuu fi nyaachisuu caaala diinummaan hin jiru. Qabsoon Fincila Didaa Garbummaa kan jabaatee deemaa ture Oromiyaa keessatti akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Qabsoo kana qabaneessanii of ijaaruuf waan yaroon baraachiseef  Labsiin Yaroo Muddamaa inni duraa dhiiba OPDOn labsame.

Kan sadarkaa duraatti akkeekatamee ture Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka tahe shakkiin hin jiru. Baatiin  jaha keessatti waan milkaa’uu dadhabaniif baatii sadii akka itti dabalatan ni yaadatama. Garuu waan OPDOn hubate tokko Qeerroo Bilisummaa dhabamsiisuun akka hin danda’amne dha. Kanaafuu ofumaa iyyuu qeerroo bilisummaa Oromoo of fakkeessuun Qeerroo bilisummaa Oromoo keessa harka galfachuuf yaallii guddaa goote. Foolee fi Abbaa Gadaa sobaa kabeebsuun uummataa Oromoo burjaajessuu tooftaa isa duraa godhattee as baate.

“ Yaroo roobaa dugdati na baattee, yaroo fixxeensaa garaa jalatti na baatee,  yaa aayyoo jaalalli kee eessaa jiraa?”,  jette mucaan jaldeessa. Obbo Lammaa Magarsaa Labsii yaroo muddamaa uummata Oromoo irratti labsee ilmaan Oromoo kumaatamaan ajjeessaa fi hidhaa “uummata Oromoo utuu qabnuu maal sodaanna”, “utuu Uummatni Oromoo dhakaa natti darbatee iyyuu an garuuma uummata kootiin baqadha” , jechaa ficcisiisuun cubbuu guddaa dha. TPLF akka isaan sobanii fi uummata dognogrsaniif isaan leenjiftee  guddifatte gad dhiifte. Kunoo har’a kan facaafte haamachaa jirti. Yaroo ilmaan Oromoo wal harkaa butanii saba isaanii burjaajjeessaa jiran teessee nutti kofalti.

Bineensi Eegatan Nama Hin Nyaatuu”, jedhan.  Dr. Abiyi durumaa kaafne waan arganneef nu gaaga’uuf ayyaana hin argatu.  Warra Uummata Oromoo irratti hammenya hojjete hundaa faarsaa, mataa itti baachaa fi badhaasa kennaaf jira. Eenyummaa keenya dhiga kumaatamaan mirkanneefachaa jirru nu irraa xiqqeessuu yaada.  Eenyummaa  keenya humnan arganna malee eenyu iyyuu  akka nuuf kennu orma irraa gaafachaa hin jirru. Hiree keenya  qabsoo keenyaan  murteefanna. Dr. Abiyi Habashoota biratti jaalatmuu fi faarsamuuf  jedhee  yaadni uummata  Oromoo xiqqeessuuf dhidhitachaa jiru akka  deebi’ee isa ciniinu dhagachuu hin qabu ture. Suusiin Impaayeera Itoophiyaa Dr. Abiyi  fi Obbo Lammaa rakkisaa jiru karaa keenya waan hin dabarreef  itti hin rakkannu.

Foolee ijaaruun  qabsoo fi sochii Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabbachisuu fi gufachiisu hin dandeenye. Qeerroon Bilisummaa Oromoo kun baduun isaa hafee qaama ijaarsa OPDO keessaa akka qinqanii seenee nu nyaachaa jiraa  yaadoo qabu. Obbo Lammaan yaroo Uummata Oromoo itti gad bahee an isiin wajjin jirra jedhu akka miseensonni OPDO saboonnummaa qaban  fi  yaada Qeerroo Bilisummaa Oromoo fudhatanii jiran of saaxilaniif  malee jaalala Oromoof  qabuu agarsiisu hin ture. Wal gahii EPRDF torbaan dheeraaf godhaa turan keessatti uummata goowwomsuu fi burjaajessuuf drama isaan gochaa turan yoo dhiifne duubaan shira xaxxaa turuu isaanii hubanna.  Duris tahe  bara kana wal jiddutti rakkina tokko hin qaban.Waan hiikaatanis hin jiru. Rakkinni isaan qaban uummata wajjin dha.

Rakkina uummata wajjin qaban domsuuf ammas dhiiba OPDOn Labsiin Yaroo Muddamaa Lamaffaa labsame. Inni kuun akeekni isaa duraa miseensota OPDO warra tahan of keessaa qulqulleessuu dha. Kan hidhatti guramaa jiru, daballoota, kabinoota, polisoota Oromiyaa  fi kantiibota magaalan Oromiya warra miseensota OPDO tahni. Ummata Oromoo lafa irraa duguguuf fi dhalaataa Oromoo fixxuun hundee kaayyoo TPLF waan taheef amma TPLF jirtu yoom iyyuu itti fufa.

Dhugaa dhuksuu caalaa cubbuun uummata irratti hojjetamu hin jiruAkka Obbo Lammaan imimaan sobaa bo’u kan agrsiisu guyyaa (2/10/18) waraanni Agaazii uummat Oromoo Moyyaaletti guyyaa waaree lafa irraa haxa’u Obbo Tayee Danda’aa mootummaan  uummata kana beekaa ajjeesse jedhee waan dhugaa dubateef mana hidhatti darbate. Inni  lamaffaa warra Abbaa Gadaa dhumaatii Uummata Oromoo Irreecha Haroo Arsedee (10/02/16) tahe irratti “maloo namni qawween du’e hin jiru jedhaa UN commissioner itti nu himaa” jedhanii kadhatan. Warri afuuftuu fi  bitamtuun garaa ishee qofaaf biyya lafaa kana irra jiraatu seenaa fi aadaa saba ishee beekuun dursuu qaba . Uummatni Oromoo kan ofti boonu Sirni Gadaa akkas ishee qaanesu  waan qabuuf.  Abbaan Gadaa dhugaa hin dhoksu, seera  hin dabsu. Yaa abbaa gadaa bara baraan jiraadhaa. Waalluu ulfinaa ufadhaa . Seenaan Oromoota qabsoo kana irratti wareegamee fi  dararamee  bara baraan isin yaadataa hafa.

Gadaan Gadaa Bilisummaa Ti!

                                                Injifannoo Uummata Oromoof!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.