Breaking News!! AMBOO Gaafa Xiiqii akkana jedhu

Breaking News!! AMBOO Gaafa Xiiqii akkana jedhu #Inbox

Qerroowwan Amboo irraa!!

Qeerroowwan Oromiyaa marti itti haa hirmaannu. Salphiinni fi tuffiin mana manatti nu galaa jirti.

Daddafaa Qeerroon waliif bilbilaa gara daandii tti ya’aa .

Roobii borii Guyyaa 12/2/2012 (October 23, 2019) Ganama sa’a 2:00 irraa calqabee guyyoota Hin beekamneef Dandiin hundi cufaa dha .

Falli ammaaf jiru Daandii hunda Dhakaan cufuu qofa.

Jawar dabaltee Qabsa’oonni ,Qeerroon keenya Finfinnee fi Dirree DhO’aa fi Jarmiyooleen siyaasaa keenya Balaa hamaa jala galanii jiru.

Mootummaan jawar fi hogganoota jarmoolee siyaasaa oromoo hidhaatti guree umna qawween oromiyaa diigee bituuf mureessee jira.

Jawar Bakka inni Amma jiraatu tti eegdota isaa biraa hariyanii balaa irraan geesisuuf marsanii jiru.Haa dirmanuuf Qeerroo fi ummanni oromoo marti.

Daandiin
# Lixa oromiyaa geessu hundi.
#Daandiin Baha oromiyaa geessu hundi.
#Daandiin Kaaba oromiyaa geessu hundi.
#Daandiin Kibba oromiyaa hundi.
#Daandiin Finfinnee seensiisu hundi cufamuu qaba.
Haa dirmanuuf.Tokkummaan waliin haa dhaabbannu.
Gaaffiin Qeerroon ijoon gaafatamaa ture Atataamaan deebiin hanga argamutti qabsoon Qeerroo dho’ee jira.Itti muddi Qeerroo qeerransa dhiiraa !!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.