Afaan Oromoo

Afaan Oromoo fi Oromoo afaanii

Afaan Oromoo fi Oromoo afaanii D. D. Dotii Irraa Guddinnii fi babal’inni afaan oromoo yeroo gabaabduu keessatti agarsiise haalaan kan nama gammachiisu. Afaan kun kan yeroo gabaabduu keessatti akkas wayyaa’ee dagaage, osoo gabrummaan irra hin [Read more]