Cuunfaa Oduu Tarkaafii WBO Z/K Cibraa 30 Booroo

Cuunfaa Oduu Tarkaafii WBO Z/K Cibraa 30 Booroo


Irreef Gaachanni Ummata oromoo WBO Z/K keessaa Socho’u Tarkaafii laalessaa diina irratti fudhatu cimsee itti fufuun Ganama kan 30 /5/2021 Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeldalloo Ganda Bulbul bakka sadii 1,Kaambi Magaala #Bulbul irratti 2, iddoo addaa #Boojjii Gambeelaa jedhamuufii 3, Iddoo Addaa #Lambarkii jedhamuttii Lola Cimaa Humna weerartuu Waraana PP fi WBO Zoonii Kibbaa #Cibraa_30_Booroo jidduuttii ganama keessaa sa’aatii(1:00 Local time) irraa jalqabee hanga galgala deemaa tureen WBO’n irraa aantii guddaan Injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan Tarkaanfi bakka sadii kanaan diina irraa 15 battalatti yo ajjeesu 16 oli madoon hosphittaala bulbulii seenu Maddeen Hospitaalaa irraa qulqulleeffannee jirra

WBO Z/Ktarkaafii isaa cimsee itti fufuun Guyyuma kana Aanaa Gumii Eldalloo Ganda #Halluu iddooo addaa #Malkaa_Halluu jedhamuttii Ofi wallaaltota Waraana Mootummaa Garbonfataa Xoophiyaa Godina Booranaa irraa Walittii guuruun Duulaaf Karaa Liibanittii takkuuf yaalii goodhaa osoo jirtuu tarkaanfii bakka lamatti Gootichii Waraana Bilisummaa #Cibraan_30_Booroo fudhateen 7 du’aan 10 oli madoon adabuun bishaan Galaanaa Dhuguu dhowwee ofi duuba deebiseera!
Galgala keesa saa’ati 12:30 irrattis Diina reeffa awwaalacha jirtutti dhufuun Jajjabeen Zooni Kibbaa lama battalatti daara godheeraa!

Walumaa galatti WBOn Zooni Kibbaa Humni Addaa Cibraa 30 Booroo dhukaasa bakkoota 7tti diina irratti baneen Lola guyyaa guutuu Injifannoo boonsaan goolabeeraa!

#Injifannoon_Uummata_Oromoof!
Lolli Haga Abbaa Biyyummaa Keenya Mirkaneessinutti itti fufa.
Kufaatif Salphinni Baandotaaf!!!!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.