Dameen Dantaa Dubartootaa fi Daa’imman ABO konferaansii isaanii gaggeeffataa jiru.

Dameen Dantaa Dubartootaa fi Daa’imman ABO konferaansii isaanii gaggeeffataa jiru.

[SQ-caamsaa 22/2021]

Dameen Dantaa Dubartootaa

Konfirensiin Idil Addunyaa Damee Dubartootaa fi Daa’imman ABO haala nama hawwatuun bakka qabsaa’otni dubartoota Oromoo gameeyyiin keessatti argamanitti gaggeeffamaa jira.

Konfirensiin DDD ABO kun haala Hamaa Biyyi keenya Oromiyaan keesaa jirtu keessatti wayita gaggeeffataa jiran Yoo tahan qabsaa’otni dubartootaa kanneen akka Asilii Oromoo ,Ilfinewsh Qannoo ,Raggaatuu Roobaa ,Urjii dura teessuu Dhaabbata dubartoota Oromoo Addunyaa Aadde Dinqineesh Dheereessaa fi dubartoota Oromoo hedduu qabsoo Oromoo keessatti gahee isaanii bahachaa turan maqaa waamnee tarrisuuf nu hanqatu waltajjii marii kana irratti kan argaman Yoo tahu hoggantoota ABO duraanii kanneen akka Jaal Abbaa Caalaa Lataa fi Jaal Dhugaasaa Bakakkoo konfirensii DDD ABO kana irratti argamuun haala qabsoon Oromoo keessa darbitee as geesse keessatti gahee shamarran Oromoo keessa darbanii as gahan kan seenessan Yoo tahu keessattuu Jaal Dhugaasaa Bakakkoo qabsoo ABO jalatti dubartootni Oromoo gaggeessaa turan keessatti addatti dubartoota qabsaa’ota keenyaaf kunuunsa addaa gochuu dadhabuu keenyaaf dhiifama jechuun marii kana irratti dubbataniiru.

Hoggantoota ABO duraanii keessaa tokko kan tahan Jaal Abbaa Caalaa Lataas dubbii dubbataniin qabsoo dubartootni keenya Dirree lixaa keessatti gaggeessaa turre keessatti dubartiin tokko qabsoo manaa baateef ha tre kan manatti galte hin argine Yeroo dhiironni hedduun gananii galanitti dubartootni garuu utubaa qabsoo keenyaa turan kan jedhan Abbaan Caalaa Lataa konfiransiin kunis Yeroo dhaabni keenya ABOn rakkoo hamaa keessatti argamu kanatti sagantaa marii akkasii qopheessinee keessan Abdii dubartootni keenya utubaa qabsoo Oromoo tahuuf qaban kan akeekuu fi kan hedduu nama boonsu jechuun ajaa’ibsiifachuun qabsaa’ota dubartootaa Dirree Lixaa isaan waliin lolanii lolchiisaa turanis maqaa dhahuun seenaa dubartootni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti dabarsaa gahan keessatti gahee dubartoota Oromoo gabaabsuun gaheen isaanii kan nama boonsuu fi isaaniin akka Bosonni kan godhe akkasumas bakka isaan hin jirretti qabsoonuu hin tolu jechuun yaada isaanii goolabaniiru.

Konfiransii Damee Dubartootaa fi Daa’imman ABO kana irratti keessummaa Kabajaa tahuun kanneen akka Prof. Mahaammad Hasan kan argaman Yoo tahu isaanis qabsaa’ota dubartootaa keesaaa haadha warraa Qees Guddinaa Tumsaa kan turan kana akka Aadde Tsahaay Tolasaa fi Liidiyaa Namarraa kanneen qabsoo Oromoo deeggaruun biyya UK keessatti Ummata keenya baqatee gara sana deeman kanneen kana osoon hin ajaa’ibsiifatiin bira hin darbu jechuun akka fakkeenyaatti kan kaasan Yoo tahu kanneen akka Prof kuwee , Aadde Warqee Bultoo,Aadde Aster Gammadaa dabalatee qabsaa’ota dubartootaa hedduu kan galateeffatan Yoo tahe seenaa dubartii Oromoo qabsooftuu Ganamee turte kan boodarra Faaxumee jedhamte kan waggaa 18 keessa turte kaasuun waltajjiif haasaa gabaabduu godhaniiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.