Dhaamsa jaarmiyaa Danbalii Humna Qeerroo irraa ergame

Dhaamsa jaarmiyaa Danbalii Humna Qeerroo irraa ergame

WAAMICHA OROMUMMAA OROMOOTA ADDUNYAARRA JIRAN MARAAF JAARMIYAAN DANBALII HUMNA QEERROO BILISUMMAA OROMOO GODHE

Jaarmiyaan danbalii humna qeerroo eega caamsaa 11/2020 tti hundeeffamee hanga har’aatti marsaa 9ffaaf WBO deeggaree jira. Ammas marsaa 10ffaaf itti fufee deeggarsa WBO sassaabaa jira. Hanga bilisummaattis deeggarsi WBOf godhamu itti fufa jechuun kaayyoo jaarmiyaa kanaati. Akkasumatti jaarmiyaan kuni waamicha WBOn yeroo adda addaatti godhu bu’ura godhachuun hawaasa Oromoo biyya addunyaarra jiraatan maraaf waamicha gochuu barbaada. Yeroon ammaa kuni yeroo akkaan murteessaa fi yeroo Oromiyaa fi Oromoo baraaruu qabnu waan taheef ummanni Oromoo marti WBO cinaa dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama Oromummaati. Saniif gareeleen adda addaa jirtan, waldaaleen gargaarsaa, afooshaalee Oromoo, abbootiin qabeenyaa Oromoo, waaldaalee amantii fi warroonni hojii tola ool-tummaa hojjattan hundi keessan WBO cinaa akka dhaabbattan waamicha Oromummaa isiniif goona. Teenyee hasaasuu osoo hin taane yeroo itti iyyinee iyya labsinuuudha. Jabaadhaa waraana keessan WBO jabeessaa.

Hub: Gargaarsa akka jaarmiyaatti, akka waaldaa fi akka garee qabdaniitti yoo gootan maqaa garee yookiin waaldaa keessaniitiin WBO biraan isiniif gahuu ni dandeenya. Akkasumas akka nama dhuunfaatti warri deeggaruuf fedhii qabdan gara jaarmiyaa kanaa dhuftanii gargaaruuf hulaan isiniif banaadha. Guduunfaa hiikkadhaa waan qabdaniin waraana keessan cinaa dhaabbadhaa jenna. WBO jabeessuun salphina akka sabaatti nu mudate keessaa bahuun hunda keenya ilaallata. Jabaadhaa dirmachuu kanarratti hirmaadhaa.

Injifannoo Ummata Oromoof !
Koree JDHQBO irraaBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.