Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaalaa Amboo irraa SQf ergame

Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaalaa Amboo irraa SQf ergame

Dhiiga Hacaaluun Hiriira warri Ambootti qopheessu Xurii Seenaan jiraata.

[SQ-Wabajji 14/2021]


Hacaaluu Ajjeesamee osoo waggaa hin guutne warra Hacaaluu Hundeessaa Ilma sabaa ajjeesee fi ajjeesise waliin warri sirba mormaa faayidaa yeroof jedhee dhiiga Hacaaluun daldalu xurii seenaa dibatee jiraata.

Ambootti guyyaa borii waxabajii 15/2021 hiriira deeggarsaa paartii ppf jechuun koreen tokko ijaaramee torban kana irratti hojjechaa akka ture kan beekamu yoo tahu guyyaa har’aa mana ummataarra deemanii guyyaa borii namni hiriira pp hafe tajaajila hawaasaa hin argatu jechuun jirattota doorsisaa akka jiran qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo bira gahee jira.

Hiriira shiraa dantaa yeroof bitamanii dhiiga Hacaaluurra tarkaanfatanii warri qopheessaa jiran Aanolee Amboo jala jiran irraa konkolaataan namoota hedduu magaalaa seensisanii jiraachuus beekamee jira.

Akkuma kaleessa Dargiin kufee IHADIG aangoo qabatee ture IHADIG aangoo irraa ariiyamee ppn aangoo shiraan qabatee jiru kana irraa ummatni Oromoo qabsoo gaggeessuun Injifannoo boonsaan akka murna amma aangoo irra jiru qabsoon darbu homaa shakkiin hin jiru.

Warri har’a dantaa yeroo fi aangoo barcuma ho’aa irra teessan ilaaltanii Gooticha Hacaaluu Oromiyaan kumaatamni itti sagalee tahee hidhamee fi dhibbootaan itti wareegameef irratti jireenya dhuunfaaf Amboo irratti warra gumaa cinaa hiriiruun hiriira dirqam,aan baasisaa jirtan seenaanis seeraanis ni gaafatamtu guyyaan kun darbee boru Bilisummaa dhugaan dhaloonni isin gaafata.

Warri har’a Hiriira magaalaa Amboo keessatti namoota dirqamaan akka bahan waraana itti bobbaasuun dararsiisaa jiru galgala kana akkasumas Qeerroowwan Amboo haqaaf falmatan hiisisaa jiru warra kaleessa Ummatni Oromoo xiqqaa guddaan goota keenya jedhee man ahidhaatti isaan gaafachaa turee fi yeroo isaan mana hidhaa irraa bahan isaan simate yoo tahu har’a Irbuu ummatni ittiin isaan simate irraa maqanii ummata isaan akka mana hidhaa irraa hiikamaniif wareegama kaffalaa turan irratti murna dararaa gaggeessaa ture waliin dhaloota kaleessa isaaniif falma ature irartti yeroo isaan dararaa gaggeessaa jiran argaa jirra.

Amboon dacheen gootaa qabsoo Oromiyaa keessatti mirga abba abiyyuummaa mirkaneeffachuuf gaggeeffamuuf wareegama ulfaataa kaffalaa turan ammas kaffalaa jiru murni fedhii dhuunfaa fi dantaa yeroof ummata dararus dhiiga gooticha Artist Hacaaluu Hundeessaa irratti hiriira kan waamu tahuu akka ummatni nuuf hubatu jechuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Amboo dhaamsa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof dhaamaniin beeksisaniiru.

Warra Dhaddacha Artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hin beeknetu har’a hiriyyaa Hacaaluu of jechaa maqaan goota faarsaa gochaan qabsoo doomsaa jira jechuunis Qeerroon Bilisummaa Oromoo ergaa isaanii dhaammataniiru.

Dhuma irrattis Ummatni Oromoo Magaalaa Amboo fi naannoo ishee Hiriira warri dantaaf jecha dachee gumaa irratti dirqamaan galgala kana mana irra deemuun ummata akka hin hafnbe hiriira pp boru qophaaye irratti jechuun mana namaa rurrukutaa hima ajiranis tahe warri qoheessan ummata magaalaa Amboo akka bakka hin buune dhaammanna jechuun sagalee Qeerroof dhaamsa erganiiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.