Dhaddechi Mootummaan abbaa irree Abiy Ahmad ilmaan Oromoo irratti murtii dabaa dabarse

Waxabajjii 2, 2021

Dhaddechi Mootummaan abbaa irree Abiy Ahmad ilmaan Oromoo irratti murtii dabaa dabarse.

Maqaaleen ilmaan Oromoo shira Abiyyi Ahmadiin murteen dabaa itti murame, miseensota ABO jedhamuun 2017 kanneen qabaman, akak kanaa gadii ti.

Oromoota kanaa gadii irratti murteen kan darbe, Adoolessa 27/2020ture.
1. Shaashoo Ambassaa waggaa 20
2. Addisuu Fayyee waggaa 20
3. Bojaa Girmaa waggaa 20

Hiriira abbaa irricha Abiyyi Ahmadiif adda babahii Masqalaatti bahameen wal qabatee, boombii darbattan jedhamuun kenneen bara 2018 ukkaafamuun murteen dabaa itti darbe, miseensotaa ABO fi shororkeessummaa jechuun Onkoloolessa 17/2020 murteen dabaa irratti darbe.
1. Geetuu Girmaa waggaa 22,
2. Xilahuun Geetaachoo umurii guutuu,
3. Biraanuu Jifaaraa waggaa18,
4. Baahiruu Tolaa waggaa 16 fi
5. Dassaalany Geetaachoo waggaa 5 dha.

Simannaa Adda Bilisummaa Oromoo Fulbaana 15/2018 taasifamuuf qophaa’een, Finfinnee seentanii hin simattan jechuun mootummaan faashistii Abiyyiin durfamuu fi gareen Nafxanyootaa lola bananiin ilmaan Oromoo magaalaa Buraayyuutti qabamuun murteen dabaa kun itti darbe. Wiixata caamsaa 24/2021 murteen kun irratti darbe.
1. Tolasaa Beegii waggaa 14,
2. Biraanuu Lammii waggaa 15,
3. Magarsaa Kaasayee waggaa 15,
4. Rattaa Raggaasaa waggaa13,
5. Bareechaa Kabbadaa waggaa 9,
6. Addisuu Dachaasaa waggss 9,
7. Tarreessaa Margaa waggaa 7,
8. Guddisaa Mararaa waggaa 7,
9. Urgeessaa Gabbisaa waggaa 7 fi
10. Girmaa Baqqalaa waggaa 5 dha.

Garee lammaffaa simannaa ABO irratti Buraayyuudhumatti qabamuun murteen shiraa tikaan Roobii Caamsaa 26/2021 irratti darbe,
1. H/Mikaa’el Taaffasaa waggaa 19,
2. Alam Taaffasaa waggaa 19,
3. Charinnat Taaffasaa waggaa 18 ji’a 6
4. Tigisti Tasfaayee waggaa 18,
5. Lataa Baqqalaa waggaa 18,
6. Galaanaa Adaraa waggaa 18,
7. Adimaas Araarsaa waggaa 18,
8. Hirphasaa Galaanaa waggaa 18,
9. Tasammaa Galaanaa waggaa 18,
10. Iziraa Efreem waggaa 4 fi ji’a 6 fi
11. Asmaraa Abbabaa waggaa 18 fi ji’a dha.

Hub. Loogii sanyummaa – yakka sanyii duguuggaa fi yakka waraanaa saba Oromoo irratti sirni abbaa irree Abiyyi Ahmad gaggeessaa jiruun – Ajjeechaa fi hidhaa gita hin qabne ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru – Dhalli Oromoo biyya keessaa fi ala jirtan ilaalcha kamiinuu otoo wal hin qoodiin waliif birmachuu fi obboloota keessaniif sagalee ta’uun dirqama Oromummaa fi yerooti.
Injifannoon Ummata Oromoof!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.