Diigamuun Naannoo Amaaraa Furmaata Nageenyaa Itoophiyaati

Diigamuun Naannoo Amaaraa Furmaata Nageenyaa Itoophiyaati.

Amhara
Ethnic groups living in Amhara region like Agew Awi, Argobba, Wag Himra, Qemant and even Oromo are forced to identify themselves as Amhara.

Naannoon Amaaraatti Of moggaasee fi Qoda-bukoon raaceta #Polotikaa_Abisiiniyaa Jaarraa 16ffaa gaafa Sirni Gadaa Gaanfa Afrikaa irratti laaffachuu jalqabee asitti Humna ofii jabeeffachaa Humnoota Ittin morkan dhabamsiisaa as gaheera.

Ijaarsa biyyaa (Itoophiyaa) keessatti akka Mastermindiitti kan of lakkaahu gurmuun kun, dahoo Itoophiyaa diigamuu irraa baraarra jedhuun nageenya Itoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa booressaa jira.

Haalli isaan itti Jiran daranuu Tenshinii hammeessee Biyya gara diigamuuutti oofaa waan jiruufu, Rakkoo nageenyaa fi gargar yaa’a Hawaasummaa (#Social_Cleavage) saffisa cimaadhaan Lafa Qabsiisee Sabaaf sablammii Walshakkiisiisee Biyya gara diigumsatti oofaa jira.

Sababoota Akka Ragaatti dhimma kana Utuban tuttuquun yoo barbaachise,

  1. Naannoleen Amaara waliin daangaa qooddatan hundi Lola daangaa Cimaa qabu. Gumuz, Oromiyaa, Tigray, Affar Amaara waliin waldhabdee daangaa fi Lola hin qabbanoofne keessa jiru.
  2. Wal waraansa Motummaa federalaa fi Wayyaanee Jidduu jiru gara boqonnaa hin malleetti ceesisee, waraanicha waraana murnaa irraa waraana ummatatti kan jijjiiree, hirmaannaa Naannoo Amaaraafi Dayannoo sagantaa federalaa jalatti weerara lafaa Isaan taasisani.
  3. hariiroo Dipilomasii Itoophiyaa kan balleessee Ollaa irraa haga Ameerikaa fi Mootummoota Gamtoomanitti Biyyi Akka jibbamu kan taasise, Inistitushinii Polotikaa Abisiniyaatiin hogganamu Kan Caasaa badaa Ambasaddara haga Ministeraa Ijaarrate Ministera dhimma alaati. Seenaa keessatti Itoophiyaan akka kana addunyaa irraa cittee hin beektu. Kan Biyya salphise jara kana.
  4. Badhoo guddicha (#Abiy) Dayannoo isaa irratti diiganii, Mishigii Oromummaa keessaa baasanii,constituency isaa keessatti Amanummaa dhabee rakkoo nageenyaa har’a uumame kanarraan kan gahe Polotikaa Abisiniyaati. Abiyyi karaa laafina isaa goranii, jajjaboo isa Utuban rukuchiisuuf, Waayyoma Amantii (spiritual intelligence including magic) Haga Falaasafaan Bulchiinsa tabjaajii (delusional leadership) tti dhimma bahaniiru.

KAUNAAFU:

  1. Naannoon Amaaraa diigamee, Dayannoon Polotikaa Abisiniyaa (#Bahir Dar) jigee, Saboonni naannicha Jiran Bifa biraan Gurmaahuu barbaachisa.
  2. Gaafa Sana rakkoon daangaa Fi Tenshiniin waraanaas furmaata argata, Badhoonis Hiriira isaa sirreeffata, Addunyanis nutti araarama.
  3. Bahar Dar gaafa diigamu Polotikaa qofa miti Tibtibiin (#Evil_Magic) biyya irratti Waggaa 500 (Jaarraa 16ffaa) dura Dollotameellee waliin bishaan dhuga. Hunduu fayyina argata. Obbolaan (Oromoo) Walnyaatu kunis Qalbiitti deebi’a.

Source: FB – Walaabu Jiloo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.