Do you know who enforced unplugging phone and internet connections  in Oromia?

Do you know who enforced unplugging the phone and internet connections  in Oromia?

Summary

The blockade of telephone and internet services in Western Shawa, Wallaga, Guji and Borana zones were personally ordered by Prime Minister Abiy Ahmed, in cooperation with a woman named  Chercher. Chercher has direct contact with the Prime Minister to unplug the lines. The power to disconnect the phones and internet in Oromia is at the fingertips of Abiy Ahmed and Chercher, (her phone: 0911220836)

Via (Inbox) Tsegaye Ararsa, March 26, 2020


Original in Afaan Oromo

#Uggurrii_Bilbilaafi_Intarneetaa_Eenyuun_Raawwatamaa_jiraa? (Inbox)
——-
“Uggurri tajaajila telefoonaa fi intarneetii Wallaggaa, Gujiifi Booranaa, akkasumas kibba lixaafi lixa Shawwaa adda durummaan kan ogganamu mummichaan yoo tahu, gama Teeleen ammoo dubartii Carar jedhamtuun oogganama. Kallattiin ajaja muummicha irraa fudhachuun kan fedhan ni uggurti kan fedhan ni lakkisti.

“Taayyee Danda’aa faaggaa/xurumbee dha. Faaggaa muummicha. Kan inni ajajee bakkeetti ba’ee alaaka. Ija keessan isa irraa kaasaa jara kana lammeen irratti xiyyeeffadhaa. Taayyeen ergamaadha. Ashkara muummichaa jechuudha. Faayidaa argateef iyya. Akka fakkeenyaatti dhiyeenya kana Taayyee appartamaa keessaa baasanii mana viillaa kutaa 12 qabu bifa addaan qophaa’eefi faasilitii guutuu waliin Booleetivwaan kennaameef si’a 1000 alaakuun itti xinnaata. Bilbilaafi intarneeti harka Abiyyii Ahimadiifi Aadde Carar jira.
Kunooti bilbilli ishee itti oofaa warri bakkee.
0911220836 Charar
#Simbirtuubarii_Gola_Oromiyaa irraa


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.