Dubbii Oromummaa kana qalbiin dhaggaffeedhaa!

Dubbii Oromummaa kana qalbiin dhaggaffeedhaa!

Dr Asaffaa Jaalataa, Hayyuu Oromoo, Oromummaa irratti qorannoo godhanii, kitaabotaa fi barreeffamoota sadarkaa guddaa qaban barreessanii dha. Hayyuu keenya waliin yeroo muraasa dabarsuun beekumsaa fi hubannoo jabaa nuuf dabala. Qophiin keenya #Xiyyeeffannoo hayyuu keenya jabaa kana waliin marii bal’aa goonee jirra; kun kutaan tokkoffaa marichaa ti. Dhaggeeffadhaa; daawwadhaa; qalbiin hubadhaa; waan hubattanis waliif qoodaa! Yeroon kun yeroo teenyuu miti; akkaataa Oromummaa keenya daran jabeessinu irratti hubannoo keessan gabbifadhaa; ittiinis hojjadhaa!! Dhimmi Oromummaa kan Oromoo hundaa ti. Oromummaa keenya waliin haa guddifnu!!
ONN: . QOPHII ADDAA Sirna Kabajaa Ayyaana Irreecha Malkaa Ateetee Kutaa 1ffaa. Onkoloolessa, 2019


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.