Duula Leenji Waraanaa WBO

Duula Leenji Waraanaa WBO

WBO OFEEGGANNOO

Oduu Balinaan

  1. Dargaggoonni Oromo, Hojjetaan mootummaa, Qotee Bulaa hedduun Ergi WBO Magaalaalee fi Baadiyyaa hedduminaan to’achuu eegalee asitti Torban kana kan durii caalaatti Namoota Hedduutuu Leenjiidhaaf gara WBOti makamaa jira. Keessattuu dargaggoonni Gandoota baadiyyaa kan lakkoofsi isaani dhibbootaa fi kumaatamaan Lakka’aman Leenjiidhaaf gara Dirree Qabsootti ya’aa jiru. Mooraan Leenji WBO baayyee baayyee “Busy”ta’ee jira. Uummanni keenya Kan biyyaa Alaa (Diasporaan) Ayyoonni,Median Oromo fi Uummanni Oromo Kan Biyya keessaa Abbootiin Qabeenyaa, Beektonni Fayyaa,Aabbootiin Amantaa , Qotee bultoonni qaamni hunduu waan dandeesssniin WBO akka gargaartan Cimsinee isin yaadachiifna.
  2. Polisi Humni Addaa,Police idilee fi milishaan Oromiyaa Torban kana Waamicha kabajaa WBO isaaniif godhe simachuun qabsoo WBO hedduminaan makamaa jiru.
  3. Dargaggoonni Hedduun Leenji Waraana mootummaa deemaa jiran hedduun isaani yeroo Leenji xumuran akka dhufani WBOti makaman Waliigalani deeman. Miseensoonni RIB Sabaan Oromo ta’anii fi kanneen Saba biroo ta’an illee, akkasumas Police humna Addaa fi milishaan oromiyyaa Humna Waraana TDF ‘n beekaa booji’amanii akka dhufanii WBO makamanis waliif galameera. Ijoolleen keenya booji’amaa taatee harkaa diinaa taa’uu hin qabdu dhuftee Obolaasheetti makamtee oromiyaa bilisa baasuu akka qabdu waliif galameera.
  4. WBO, ALF, GLF fi TDF,  riphee loltoonni  Ethiopia keessati argaman hunduu hiriiroo Diina Waloo Mootummaa PP waliin ta’anee kuffisnee Naannoo ofii keenyaa bilisoomsinaa yaada jedhu Qofaa irrati waliif galaniiru. Hariiroon kun dhaabbataa utuu hintaanee hariiroo yeroo (Tactical Alliance) Adeemsa ittiin diina injifatan Qofa irratti walii galtee Uumani qabsootti galanii jiru. Hariirroon godhame hariiroo Himaammataa,Hariiroo Tarsiimoo, Hariiroo Kaayyoo fi Dantaa walitti makachuu miti. Hariiroo yeroo gabaabduu diina waloo ittiin waliin kuffisanii Naannoo Ofii Bilisoomsaniidha.

Prf fi dr” akkasumas warra mediaatiif qooduu yaalaa tarii yoo itti tolee irratti hojjatan jechumaafiim!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.