Ergaa Ariifachiisaa

Qeerroo Intelligence Group | Bitootessa 16, 2021
Ergaa Ariifachiisaa❗
Maqaan miseensota ABO HILTON,Tikni PP 48 kanneen armaan gadiiti. Qeerroo Intelligence Group eenyummaa isaanii (Suuraa,bilbila,gocha isaanii armaan duraa fi itti gaafatamummaa isaanii) funaanaa jira. Hedduun harka galfateera. Namootni eenyummaa jara kanaa itti dhiyeenyaan beektan profile isaanii keessaan akka nuuf ergitan kabajaan gaafachaa; kanneen maqaan keessan armaan gadiitti tuqamee fi kanneen haftan osoo hin beekiin shira kana keessatti kiyyeeffamtanis keessan akka nu quunnamtan isin gaafanna.
1.  Araarsoo Biqilaa
2. Qajeelaa Mardaasaa
3. Ibsaa Nagawoo
4. Toleeraa Adabaa
5. Saafanoo Tulluu
6. Biraanuu Lammaa
7. Atoomsaa Kumsaa
8. Sintaayyoo Gadaa
9. Mootummaa Muummichaa
10. Oromiyaa Abdurhamaan
11. Xilahuun Abarraa
12. Galaanaa Nagaashii
13. Dabalaa Jimaa
14. Addisuu Geetachoo
15. Bilisummaa Alamaayyoo
16. Lalisaa Miidhagsaa
17. Sanyii Abdiisaa
18. Mangashaa Dassoo
19.  Abdiisaa Hirphaa
20. Saafidiin Ahmed
21. Utaloo Araarsoo
22. Qorsee Hirphaa
23. Abdiisaa Gammadaa
24. Dastaa Gaddafoo
25. Muzayiir mohammed
26. Raajii Koloshaa
27. Tolaa Nagaash
28. Shuumii Urgee
29. Miindaa Mangashaa
30. Galaanaa Fidaa
31. Biraanuu Nugusaa
32. Rattaa Maammoo
33. Lammii Yaadatee
34. Damuu Asaffaa
35. Takilee Akkanaa
36. Oliiqaa Boruu
37. Gaaddisaa Abdii
38. Huseen Kamaal
39.  Kaayyoo Dhugoo
40. Assaggadech Jiloo
41.  Qixxeessaa Yaadataa
42. Fayyisaa Tusaa
43. Diimaa Jiloo
44. Geetuu Badhoo
45. Obsinee Abdallaa
46. Firaa’ol Ahmed✔✔✔✔✔❗❗❗
47. Abdulaaxif Yusuuf
48. Barisoo Kamaal fi kanneen hafan muraasa dha.
May be an image of 5 people and text

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.