Ergaa – Qeerroo Amboo fi Ejjeetto Sidama Affairs ESA

Ergaa – Qeerroo Amboo fi Ejjeetto Sidama Affairs ESA

Fulbaana 28, 2019
Qeerroon Amboo ajjeechaa ummata keenya Wallagga ,Gujii,Booranaa fi Walloo irratti Yaroo Ammaa raawwachaa jiru Akka dhaabbatu Mootummaa dulloomee tortoraa Abbaa irree akekkachiisan.
Qabsoon Qeerroon haarsaa itti kaaffalaa turan oromiyaa jennata lafa irraa gochuuf malee irraa deebii RIB kaleessa haaloo nu irraa qabu carraa nageenya eegsisuu tti fayyadamee haaloo ykn jibba oromoo irraa qaban akka nu bahataniif miti.Haaloo isaanis oromoo irratti bahachaa jiru.
Miidhaan kamuu ilmaan oromoo irra gahu Daangaa malee nu ilaallata.

Ta’e jedhanii Gargar nu qooduun oromiyaa Dirree waraanaa gochaa jiru.
Dulli obbolaa keenya Wallagga ,Gujii ,oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru Atattamaan dhabbachuu qaba.
Nuti oromoo dha.Olola Opdo fi saamtotaa oromiyaa lagaan qooduun dabaree dabareen wal ficcisiisaa jiran dura Ni dhaabbanna.
Oromoon lagaa amantaan wal Hin qoodu.Nuti tokko.Ilmaan abbaa tokkoo ti.Ajjeechaa fi Dararamni isaan irra gahu dhaabbatee warreen badii kana raawwachaa jiran seeratti haa dhiyaatan.
Diina oromoo addaan qoodee diiguuf toftaa baasee ilmaan oromoo lafa irraa fixaa jiru oromoon hundi tokkummaan waliin dura dhaabbanna.
Gaafa tokkummaan dhaabbanne diinni nu dura Hin dhaabbanne.Gaafa Nuti lagaan wal qoodnu Oromoon tuffatamee akka hoola faasigaa Guyyaa Guyyaan mana isaaniitti deemanii RIB tiin qalamaa jiru.
Waliin haa dhaabbannu.Waliif haa tumsinu.Gochi duguuggaa sanyii lammii keenya nagaa Wallagga ,Gujii,Boorana,Walloo irratti RIB raawwatamaa jiru Atattamaan haa dhabbatu.Via Lammii Beenyaa

“Baatii sadii gidduutti mootummaa dhuunfanna!” Himannaa kana MM Abiyyii Ahmadtu ABO ittiin loluuf miidiyaatti bahee dubbate. ABOn eessatti, yoom akkas jedhe kan jedhuuf namn qorannoo gaggeesse, miidiyaan ABOs ta’e MM qore hin turre. Haasaa MM Abiy kana xiqqaa guddaan dhugaa jedhee fudhate. Nama gaddisiisa. Akkamittiin jechi kun Oslo hin mirkaneeffatiin callisee fudhatama? Eenyu kan ABO keessaa mootummaa kana baatii sadii gidduutti dhuunfanna, irra dhangalaana jedhee dhaadate? Jaal Daawudii? Jaal Abdiidhaa? Jaal Marroodhaa? Yoom akkas jedhan? Walgahii moo miidiyaan ibsatan? Dubbii kijibaa MM Abiyyiin tarkaanfii waraanaa itti deemuuf jedhu sana seera qabeessa taasifachuuf dubbate sana dhugaa godhanii fudhachuun wal nu taajjabsiisa.

FYI: Yeroo MM Abiyyiin kana dubbate hoogganni ABO Finfinnee jiru waajjira keessa qubatuyyuu dhabee rakkataa ture. Kijibni garuu hin dhaabbanne. Fakkeenyaaf:

  • “Isaanumti gad haa dhufan. Yeroo isheen lama taatee dhuftu, yeroo isheen ummata dubbistu asumatti hambisna,” nuun jedhan. MM Abiyyiin Abbootii Gadaa fi Maanguddoota biyyaa walitti qabee himate.
  • “Baatii sadii Gidduutti mootummaa dhuunfanna,” jedhanii dhaadatan. kanas MM Abiyyiitu walgahii hayyootaa tokkorratti dubbate.

Ammaaf kan hin maxxansine kijiba heddutu jira. Kanaaf, namoonni keenya dubbii balance godhachuuf himannaa kana dhugaa gootanii fudhattan isinis kijiba biraa hanqaaqaa jirtu jedheen yaada. Dubbii qoradhaa, miidiyaanis akka qulqulleessu godhaa, waan qabatamaa ummataan gahaa.
የኤሬቻን ምስጋና በኣል አስመልክቶ ከሲዳማ ኤጄቶች የተላለፈ የመልካም ምኞት መልእክት

Via Ejjeetto Sidama Affairs ESA
#ይነበብ #ይሰራጭ
የስርወ ገዳ ባህላዊ የሽግግር ሙዳይ ከሆኑት ትሩፋቶች አንዱ ኢሬቻ ነው። የኢሬቻ በኣል የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የኛ የሲዳማዎች ጭምር ነው። በኣሉ ከኛ ከኩሻውያን የተበረከተ ለመላው አለም የሚተርፍ የሰላምና የብርሃን ጮራ ነው።

በነዚህ የብርሃን ወራቶች ጽልመቶች ይገፈፋሉ ጥላቻና ሸፍጦች ይንበረከካሉ። በጭጋጋማውና ጥቁር ሰማይ የተከደነው የተፈጥሮ እውነት ያለ ከልካይ የሚገለጥበት ግዜ ነው። ኢሬቻ የዚህ ተፈጥሯዊ ኩነት ማሳያ ተምሳሌት ናት።

በዚህ በኣል ፈጣሪ ይመሰገናል፡ ፈጣሪ ደግሞ እውነት ነው።
እኛ ሲዳማዎችም ይህን ኡደት ሆላ ሃላሌሆ እንላለን። እውነት ታሸንፋለች። ብትቀጥን እንጂ አትበጠስም። የዘንድሮ በኣል የዚህ ማሳያ ነው።

የዚህን አመት አከባበር ከሌሎቹ ግዚያት ለየት የሚያደርገው የኦሮሞ ህዝብ ለሌሎች ጭቁን ህዝቦች ጭምር የተረፈ ደማቅ የትግል ምእራፍ ላይ በደረሰበት ማግስት መሆኑ ነው። ለዘመናት ተዘግቶ የከረመው የፍንፍኔ ሃርሰዲ ከዘመናት በኋላ ደግም ክፍት መደረጉ ለዚህ ድል፡ትልቅ ማሳያ ነው።

የኦሮሞ እና የሲዳማ ህዝቦች ለብዙ ዘመናት እውነት ተከደኖባቸው በባህላቸው እንዳይኮሩ በሃብታቸው እንዳይወስኑ ሲደረጉ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። የዚህ ታሪክ ምእራፍ ግን ላይመለስ ሊከደን ግዜው የተቃረበ ይመስላል። አስቸጋሪው ክረምት አልፎ ደማቁ የኢረቻ ወር መጥቷል። ሀምሌ እና ነሃሴ ምንም ያህል ጽልመታሞች ቢሆኑ እንኳ መስከረምንና ህዳርን የመቋቋም አቅም አይኖራቸውም።
እኛ ሲዳማዎች ባለፉት ወራቶች በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ከ100 በላይ ኤጄቶች ተገድለውብን የተቀሩት በእስር እንዲማቅቁ ተደርጎ ሌሎች በስደት እንዲንከራተቱ ሆኖ የክረምቱን ወራት አሳልፈናል።

ይህም ሆኖ የመራራ ትግል ተምሳሌቶቻችን ከሆናችሁን ቄሮዎች ተምረን በብዙ ጽናትና ተስፋ ዛሬ ለኢሬቻ ወደ አደባባያችን ወጥተናል። ገድሎ ብቻ ሳይሆን ሞቶ ማሸነፍም እንደሚቻል የሰላምዊ አብዮት ጓዶቻችን(ቄሮች) አስተምረውናል። በዚህ መነሻ ዛሬ በሲዳማ መዲና በደማቅ ሁኔታ በሃዋሳ አክብረናል። በኣሉን ስናከብር ለአዲስ ትግልና መስዋእትነት ራሳችንን በማዘጋጀት ነው።

የቄሮና ኤጄቶ ትግል የእኔ ልብለጥ ትግል ሳይሆን የእኩልነት ትግል ነው። ይህንን እውነት ምድር የምትቀበልበት ግዜ እሩቅ አይደለም።

እንደ አውሬ ስለው እና አስለው የጨፈጨፉን ጸረ ህብረ ብሄራዊነት ሀይሎች የእውነት ጸሀይ ስትወጣ ማፈራቸው አይቀርም።

ውድ ኦሮሞ ወንድሞቻችን ቀጣዩ የምስጋና አመት ሌላ አዲስ ታሪክ ጽፋችሁ በአዲስ የትግል ምእራፍ የምትገለጡበት አመት እንዲሆን ምኞታችን ነው!!
#ኤጄቶ
#ሐዋሳ_ሲዳማ_ኢትዮጵያ|

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.