Ethiopia: About 304 political prisoners released today from Kaliti prison

Ethiopia: About 304 political prisoners released today, but still there are thousands left behind bars in various regime’s secret prison cells in the country.

Namoota 304 har’a mootummaan dhiifamaan mana hidhaatii hiike keessaa tokko dargaggoo Kaffaaloo Tafarraati. Kaaffaaloon waggaa 12n har’aa mana barumsaarraa qabamee hidhame. Gaafan mana hidhaa seene qaama guutuun qaba jedhe. Har’a ammoo miila lamaan maleen gara maatiitti galuuf jira jedha. Waanan yoomiyyuu argachuu hin dandeenyen asitti dhabe jedha Kaffaaloon. Jabaadhu egaa jennaaniin tokkummaa cimsaa jedhe! Hiriyaa isaa waliin hidhame Injiinar Tasfaahuun Camadaa du’aan kan of biraa dhabe Injiinar Masfin Abbabees har’a hiikameera.

This is Kefyalew Tefera. He was shot and arrested 12 years ago. You might recall the story from Wikileak which revealed how the intelligence agency blew students in their own home and claimed they were terrorists. Any way, because of the wound on his leg was left untreated Kefyalew was taken to hospital. They said it has to be amputated. But instead of the injured leg, the cut off the healthy one. Then they amputated the injured one. In that way they made him double amputee. Today he walked free after 12 years. The same tyrannical and cruel people who committed such inhumane crime on this young man now wants to come back to power by causing chaos across the country. No way!!

Ciminaf murannoo kee
Waan si beekaniifi jarri,
Sammuu kee moohuuf
Rakkanaan sobaf dharri,
Miila kan kee lachuutti
Bu’anii saaman miidhuuf
Galma kankee san irraa
Danqanii silaa si hanqisuuf
Ati garuu onneen kee jira
Sammuuniis daran qara,
Addunyaan ganda tokko
Miillin daangessu kaayyoo,
Baga lubbuun nuuf baate
Gooticha koo ilma aayyoo. /Saphaloo Kadiir


Goota Oromoo Hayyuu Hayyummaafi Gootummaan Isaa himame hin dhumne Jaal #Masfin_Ababaa_Abdiisaa (Raasoo) fi Goototni Oromoo mana hidhaa diinaa Qaallitti irraa hiikkamaniru. Baga waaqni Murtii Du’aa jalaa sibaasee Uummata Oromoofi Maatii keessaanitti isindabale gootota kaayyoo haqaa baga hiikamtan. UUMMAATNI OROMOOfi QEERROON BILISUMMAA Qabsoo itti mudduun hiikkamuun gootota keenyaa bu’aa qabsoo wareegama kanfalamaa jiruuti. Ammas qabsoon jabaanaan kanneen jiraatti dhokfaman ni hiikkamu!!
Qabsoon ittifufa!! – Left below

Tesfahun Chemeda and Mesfin Abebe (civil engineer), were apprehended by the Kenyan government and handed over to Woyane in April 2007, and have been severely tortured by the regime and finally brought to court in 2008. Many others have been falsely accused and abducted from their homes and their work places. Tesfahun Chemeda, later died of torture in prison. Mesfin Abebe Abdisaa, sentenced to death.Jaallan Qabsoo Keenya kunneen Maqaa ABO jadhun Umrii itti Murtaa’e Erga waggaa 9 hidhamanii booda Guyyaa Har’a Mana hidhaa Kaallittii gad lakkifaman. Maqaan isaanii
1) Ari’a
2) Diimaa
3)……….jadhaman


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.