Ethiopia’s Former President Negasso Gidada Dies at 76

Ethiopia’s Former President Negasso Gidada Dies at 76

By Michael Melkamu, 27 Apr 2019

Addis Ababa (7Dnews) — Ethiopian former president Negasso Gidada has died in Germany at the age of 76 on Saturday April 27, after battling health issues.

Negasso Gidada Solon was born 3rd September 1943 in Dembidolo, he was an Ethiopian politician and president of Ethiopia from 1995 until 2001.

He was the son of Gidada Solon, one of the first local ministers of a Protestant church in the Dembidolo area in western Ethiopia.

Nagasso held a doctorate in Social History from Germany.

Negasso had been an active member of the Oromo Liberation Front (OLF) in Europe, and he had been the minister of information in the transitional government of Ethiopia, and central committee member of the Oromo People’s Democratic Organizations (OPDO), when he became president of Ethiopia in August 22nd, 1995.

In July 2008, Negasso became a founding member of the Forum for Democratic Dialogue (FDD), a new coalition of opposition parties and activists. Then in November 2009, he announced he had joined the unity for Democracy and Justice Party (UDJ), one of the eight parties in the FDD, “to try to unite Ethiopia.”

Negasso was married to Regina Abelt, a German nurse and midwife, and the first foreign first lady of Ethiopia.


Ibsa Gaddaa! Du’aan Boqochuu Dr. Nagaasoo Gidaadaa Ilaalchisee

Adda Bilisummaa Oromoo, Ebla 27, 2019

Ajjeechaa ABO Mirga Resolutions of the Oromoo Liberation Front National CouncilQabsaawota Oromoo gameeyyii keessaa tokko kan turan Dr. Nagaasoo Gidaadaa guyyaa har’aa (Ebla 27, 2019) du’aan boqochuu gadda guddaadhaan dhageenye. Pirezdaantii Itoophiyaa kan duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa bara jireenya isaaniitti hirmaannaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti kanneen qooda mul’ataa qaban keessaa isaan tokko turan. Dr. Nagaasoon siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti bifa gara garaatiin yeroo gara garaatti akka itti amananitti hiriiruudhaan bilisummaa fi mirgi dhala namaa akka dhugoomuu fi sirni dimokiraasii dhugaa akka mirkanaawuuf sochii hedduu taasisaa turan.

Doctor Nagaasoon jijjiirama siyaasa Itoophiyaa keessatti qabsoo Ummatootaan dhalate hordofuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti araarri fi waliigalteen akka uumamuuf qooda manguddummaa bahachuuf kanneenn carraaqqii guddaa taasisaa turan keessaahis tokko turan. Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessattis tahe siyaasa Itoophiyaa keessatti qooda mul’ataa qabaachaa kan turan Doctor Nagaasoo Gidaadaa yeroo murteessituu siyaasni biyya kanaa manguddoota buleeyyii akka isaanii kan araaraa fi wal hubannoo hawaasa gidduutti uumuu danda’an barbaaddutti du’aan boqochuun gadda guddaa dha.

Addi Bilisummaa Oromoo du’aan boqochuu Dr. Nagaasoo Gidaadaatiif gadda guddaa itti dhagahame ibsachaa, maatii fi firoottan isaanii, akkasumas, Ummata of biraa isaan dhabe hundaaf obsaa fi jajjabina hawwa.

Injifannoo Ummata Oromoof !

Adda Bilisummaa Oromoo
Ebla 27, 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.