Faaruu Hidhamtoota Oromoo

Victims of Maíkelawi because of Oromummaa

#FaaruuHidhamtootaOromoo
Dhugaa keenya kan argu qabsumaa;
Nu booddee hin deebinu tasumaa;

Lafa keenyarraa nu buqqisanii,
Hiyyumaadhaanis nu rukutanii,
Aadaa fi afaan keenya balleessanii,
Mana hidhaatti nu dararanii,
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.

Hin kenninu murree lafa keenya,
Lafee keenya dubbiin lafa keenyaa,
Tokkummaadhaan kaanee falmanna;
Oromiyaarratti wareegamna!
Tokkummaadhaan kaanee falmanna;
Oromiyaarratti wareegamna!

Lafa keenyarraa nu buqqisanii,
Hiyyumaadhaanis nu rukutanii,
Aadaa fi afaan keenya balleessanii,
Mana hidhaatti nu dararanii,
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.

Lafa abbaa keenyaarraa hin buqqaanu;
Diddaa keenya duuba hin deebinu;
Lubbuu baay’ee irratti dhabneerra,
Addunyaaf ishee saaxilleerra.
Lubbuu baay’ee irratti dhabneerra,
Addunyaaf ishee saaxilleerra.

Lafa keenyarraa nu buqqisanii,
Hiyyumaadhaanis nu rukutanii,
Aadaa fi afaan keenya balleessanii,
Mana hidhaatti nu dararanii,
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani.
Amma garuu didnee kaaneerra-
Duubatti nu deebisuu hin danda’ani. Via Dhábasá Wakjira Gemelal

>

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.