Fincila Xumura Gabrummaa Oromoo – Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Wallaga: Karaa Cufuun loltoota Wayyaanee fi kitillayoota ishii hojii ishii hojjechiisuu- Duris bahaa baatti, muka murti,….

=========================================================================================

#Abdii Fiixee

“A.B.O tarkaanfiin fudhadhe jedhee erga gabaasee, Wayyaaneen guyyaa lama booda tarkaanfii A.B.O’tiin narratti aggaamameef deebii laachuufan dogoggoree uummata miidhe erga jettee, Mee dogoggorri A.B.O bakka kanatti maali? Namni hunduu kan A.B.O komataa ba’eef tarkaanfii fudhachuu dide jedhee natti fakkaata. Lolan dubbii, dhiisan dubbii. Moo loltooti isaanii (Selfie) of kaasanii ykn Snapchat of waraabaa isiniif ergaa loluu qabu? Akkas taanaan kottaa loltoota A.B.O hunda isaaniif SmartPhone binnee haa erginu. Jarana bakka bakka keenya otuu beeknee gaarii dha. Isa Afaan Qawween beeka jedhuuf Afaan Qawwee, isa Afaan Miidiyaan beeka jedhuuf Miidiyaa otuu dhiifnee gaarii dha. Kan dandeessu dhaani jennaan jaarsi galee eenyuun dhaane jedhan.”

==========================================================================================

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.