Free these Oromo political prisoners!

#Oromia-Free these Oromo political prisoners!
1. Colonel Gammachuu Ayyaanaa
2. Prof. Bayyanaa Ruuda
3. Gadaa Bultii
4. Adunyaa Keessoo
5. Biqilaa Amanuu Abbaashomaa
6. Odaa Labsii
7. Abdii Abbaa Dammituu
8. Kaayyoo fufaa
9. Caalaa Baayisaa
10. Olii durumaa
11. Fiqiruu Dassee
12. Abdii kumsaa
13. Faraajaa kumaa
14. Masfin Ballaxee
16. Leensee Yaasin
17. Addisee Mardaasaa
18. Eebbisee Taafasaa
19. Faasikaa Alamuu
20. Shamsiyaa Adam
21. Warqituu Irraandhufaa
22. Caaltuu Ittafaa
23. Biraanee Ittafaa
24. Dinqee Abdataa
25. Yenenash Bantii
26. Jigsaa Abdataa
27. Katamaa Araddoo
28. Bojaa Raggaasaa
29. Guutaa Baqqalaa
30. Birruu Wayyeessaa
31. Badhaasaa Birruu
32. Tolasaa Wayyeessaa
33. Yaayyaa Tolasaa
…………………………………………………….
#AmnestyInternationl
#HumanRightswatch
#TheHumanRightsLeagueoftheHornofAfrica (HRLHA)
#TheUnitedNationsHumanRightsCouncil
#TheEthiopianHumanRightsCommission (EHRC)

Kanneen armaan gadii kun Hidhamtoota Oromoo mana hidhaa poolisii Finfinnee kan ‘Soostanyaa’ jedhamu keessatti gidirfamaa jiranii dha. Hidhamtoonni kun waan miseensa ABO ta’an qofaaf hidhaman; haga yoonaatti himannaan itti baname hin jiru.
=============
The following are lists of some Oromo prisoners imprisoned at Finfinne / Addis Ababa police station called #sostegna without any legal ground.
1. Kaayyoo Fufaa
2. Aaanaa Baay’isaa
3. Geetahuun Taammanaa
4. Abbebee Maammoo
5. Ashabbir Barii
6. Gaaddisaa Nagaasaa
7. Caalaa Baay’isaa
8. Prof. Bayyanaa Ruudaa
9. Bulchiinsaa Balaay
10. Mo’aa Abdiisaa
11. Falmataa Girmaa
12. Abdii Kumaa
13. Qaalkidaan Geetaachoo
14. Masfiin Ballaxaa
15. Darajjee Daggafaa
16. Farrajaa Geetaachoo
17. Lalisaa Tolosaa
18. Geetaachoo Baqqalaa
19. Abdii Boggaalaa
20. Abshiiruu Kadir
21. Takkaalliny Mardaasaa
22. Abubakar Abdallaa
23. Caalaa Usmaa’el
24. Roobeeraa Ayyaanaa
25. Tsaadiq Kaliifaa
26. Aabbuu Lammaa
27. Girmaa Baqqalaa
28. Taarikuu Abdiisaa
29. Burqaa Kumarraa
30. Yaadasaa Yoseef
31. Maatiwoos Imbaaluu
32. Daawwit Shiiramuu
33. Gaaddisaa Daani’eel
34. Gammachuu Hayiluu
35. Addunyaa Keessoo
36. Gadaa Bultii
37. Firoomsaa Baqqalaa
38. Biqilaa Amanuu
39. Abdii Guuttataa
40. Kabbadaa Hiixataa
41. Margaa Guutaa
42. Araarsaa Baacaa
43. Zarihuun Addunyaa
44. Ijoo Fiixee
45. Yaaddessaa Geetaachoo

Note:
All prisoners have been arrested and kept in prisons from one month to five months without appearing before the court or any charges. This is completely unconstitutional which denies and deprives prisoners’ rights.


Godina Booranaa aanaa Areerootti OPDOn namoota 27 hiite. Namoota kanneen erga WBOn sambata dabre RIB irratti taarknafii fudhatee peetroolii tokko daaraa taasisee, isaantu WBOf haala mijeessee jechuun ummata wacaacinnee baaftee hidhaa jirti.
Namoonni hidhaman Kan maqaa arganne:
1. Saara Halakee _ jaarsaa Ganna 50
2. Dooyyoo Boruu – maanguddoota
3. Xummee Dooyyoo – jaartii
4. Biqilaa Boruu
5. Falmataa Taakkalaa Dooyyoo
6. Dullachaa Qallaa Bofoo (maqaa masoo)
7. Qilxaa Kaayoo (maqaa ms)
8. Galgaloo Jirmoo
9. Xuruu Boortichaa
10. Abdataa Waariyoo
11. Halkanoo Borbor Miilee


Dirree Dhawaa

Namni kun Abdii Amad jedham. Dilbata darbe magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humni shiftaa Amaaraa -‘Saatanaaw‘ jedhamuun rukutamee mana yaalaa ciisaa jira.

Abdiin Oromummaan yakkamee bara dheeraaf mana hidhaa Qaallittii nama digirfamaa fi dararamaa tureedha. Abdiin abbaa ijoollee sadii ti.

Maaloo waan dandeessaniif birmadhaaf; yoo gargaaruu barbaaddan keessaan na qunnamaa; bilbila isaa isiniifan kennaa!
Dhaabasaa dha.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.