Gaggeessaan Amantii Waaqeffannaa qabamanii hidhaman

Gaggeessaan Amantii Waaqeffannaa qabamanii hidhaman

Keelloo: Fulbaana 22,2021

WaaqeeffataaGaggeessaa Amantii Waaqeffannaa kan ta’an obbo Darajjee Raggaasaa kan jedhaman giddu gala Oromiyaa aanaa Boosat keessaa qabamanii hidhamuu Keelloon odeeffate.

Akka gabaasa arganneeffi obbo Darajjee Raggaasaa Fulbaana 15,2021 walga’ii Idilee dhaabbata hordoftoota amantii Waaqeffannaa ji’aa kan baatii Hagattaa irraa hirmaachaa oolanii gara mana isaanii wayiita galuuf jedhanitti qabamanii hidhaman jedhame.

Gaggeessaa Amantii Waaqeffannaa kan ta’an Obbo Darajjee waraanni mootummaa qabee hidhuu kan himu gabaasni arganne, amma mana hidhaa waajjira foolisii Olaancitii keessatti dararaa argaa jiraachuu isaanii eerame.
Gahee hojii isaanii kan galma Waaqeffannaa keessaas kan eeru gabaasni arganne, obbo Darajjeen barsiisaa amantichaa ta’uu fi akkasumas miseensa mana maree dhaabbata amantii Waaqeffannaati. Akkasuman barreessaa kutaa of danda’uu dhaabbatichaa fi hojjetaa baankii ta’uu isaanii mirkaneeffannee jirra.

Erga nama kana qabanii hidhaniis waraanni mootummaa mana jireenyaa isaanii kan magaalaa Adaamaa sakattaa’anii, mana murtiittis dhiyaachuun beellamni guyyaa borii Fulbaana 23,2021 tti akka irratti qabamee jiru gabaafame.
Namni kun maaliif akka qabamee hidhame ifatti himamuu baatus waraanni mootummaa yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo hidhuu isaa uummatni nii himata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.