Galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Carraa Oromiyaaf Hafte

Gurmuun Hayyota Oromoo (GHO) Yaa’ii isaa 5ffaa, mata-duree: “Galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Carraa Oromiyaaf Hafte

The Goal of Oromo National Liberation Struggle and Its Ultimate Opportunities

Jedhuun guyyaa Adoolessa 17, 2021, sa’atii 17:00 (akka yeroo Berlin/Oslo) ykn sa’ati 11:00 a.m. akka  Washington D.C.) kan jalqabu qopheessee akka irratti hirmaattan kabajaan isin affeera

Galma

Yeroo ammaa, harcaatoti gita bittoota Habashaa dabranii deebi’anii wal gurmeessuun, mirgoota hanga hardhaa ummatni Oromoo qabsoo isaatiin argate iyyuu dachaasuuf yaaluu irra taranii, ummata Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuuf duula fi shororkaa daangaa hin qabne geggeessaa jiru. Gabaabbaatti, sirna koloneeffanaa Habashaa dabran bifa ammayee taheen qindeessanii deebisuuf qara hundaan tattaafataa jiru.

Haala kana keessatti adeemsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessa deebisanii ilaaluun, galma gahuu kan hanqateef rakkoo fi dadhabbiin turan maal akka tahan gadi fageenyaan xiinxaluun, ummata Oromoo irratti maaltu dhufuuf akka jiruu tilmaamuu, fi QBO galma isaa akka gahuuf maaltu hojjetamuu akka qaban marihachuu fi Oromiyaan Walaboomte attamiin akka ijaaramtu eeruun dhimma belbeltuu qorachuu qabnu dha. Seeminaarri kunis, dhimmota kana irratti barumsaa fi marii baldhoo gochuun kallattii qabsoo agarsiisa jennee abdanna.

Barumsa beektoti Oromoo nuuf dhiheessan cinatti, dhimmoota kana irratti marii hunda hirmaachisu gochuuf saganteeffameera. Karaa #zoom, #Facebook kenyaa, Dhaddacha Oromo media  fi Mediyaalee Oromoo gara garaa nu hordofaa, keessatti qooda fudhadhaa!

Sagantaa keenya kallattin xurree #zoom kanaan nu hordofaahttps://us02web.zoom.us/j/7875560372
Meeting ID: 787 556 0372
Passcode: Oromia2020

KHG GHO /tr

Yoo nu qunnamuu fedhtan: gurmuuhayyootaoromoo@gmail.com,

https://www.facebook.com/Gurmuu-Hayyoota-Oromoo-GHO-104084624781253

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.