Galmee Seenaa Wareegamtoota Ilmaan Oromoo

#Galmee Seenaa Wareegamtoota Ilmaan Oromoo

Via SQB qopheesse

Seenaa Wareegamtoota Ilmaan Oromoo

Erga Waxabajjii 30/2020 ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda Oromiyaa keessatti ajjeechaan jumulaan Oromoota lakkoofsaan hedduu tahe irratti gaggeeffameera, har’as gaggeeffamaa jira, sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan maqaa fi bakka itti ajjeechaan waraana PPn irratti raawwate guyyaa waliin namoota 334 walitti qabee jira.

#hubachiisa namoonni nuyi walitti qabne kan ajjeefaman hunda miti kanuma gabaasaa argachuuf yaalii goone qofa tahuu bartanii namoota naanoo keessanitti ajjeefaman kan beektan karaa keessaa akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna.

Wareegamtoota keenya isaan dhabnus seenaa isaanii gamee seenaa gubbaa kaayyanna. Bifa gabateen kan qophaaye kana akka ummataaf sirnaan maqaan isaanii mul’atuuf akkasiin maxxansuuf dirqamne.

1 Burtee Dhinsaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
2 Alamineesh Isheetuu Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjechaa
3 Solomoon Ta’innaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
4 Daadhii Guutuu Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
5 Bilisummaa Takkuu Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
6 Yihuunee Dani’eel Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
7 Dabalaa Alamuu Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
8 Kumaalaa Qabaataa Amboo Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
9 Yeroosan Lammii Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
10 Dinaa’ol Kabbadaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
11 Boonaa Baqqalaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
12 Baqqalaa Lachiisaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukatame
13 Rattaa Taaddasaa Amboo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
14 Gaaddisee lachiisaa Amboo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutamte
15 Taarikuu Tasammaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
16 Lammaa Baqqalaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
17 Fiixumaa Taaddasaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
18 Habtaamuu Kumalaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
19 Mootii Badhaasaa Amboo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
20 Dajanee Baqqalaa Amboo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
21 Hirkoo Lachiisaa Amboo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
22 Tashoomaa Qaabataa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
23 Balaay waaqasaa Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
24 Ashabbir Tsaggaayee Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
25 Dachaasaa Waldee Amboo Waxabajjii 30/2020 Rasaasaan rukutame
26 Marshaa Darajjee Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
27 Xilayuun Geetaachew Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
28 Gazzaanyi Tsaggaayee Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
29 Dhugoo Shumii Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
30 Mahaammad Biiftuu Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
31 Taajuu Hajii Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
32 Jibriil H/Mohaammad Adaamaa Waxabajjii 30/2020 Ajjeechaa
33 Yuusuuf Sulxii Adaamaa Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
34 Bayyaan Amaan Adaamaa Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
35 Taajuu Aliyyii G/Q/W ,Anfilloo Adoolessa 17/2020 ajjeechaa
36 Muraad Abdallaa G/Q/W Anfilloo Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
37 Hasan Abdii G/Q/W Anfilloo Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
38 Amaanu’eel Fayyisaa G/Q/W Anfilloo Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
39 Iddoosaa Oliiqaa Naqamtee Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
40 Mikaa’el Naasir Naqamtee Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
41 Muzaamel Adam Naqamtee Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
42 Daggafaa Tolasaa Naqamtee Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
43 Tashaalee Arjaa Shaashamannee Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
44 Dallimoo Gishee Arsii shiraaroo Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
45 Boonsaa Alamaayyoo Arsii shiraroo Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
46 Abduu shukur Ibiraahim Arsii Qoree Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
47 Arabee sh/Abdulqaadir Arsii Qoree Waxabajji 30/2020 Ajjeechaa
48 Teefoo Umar Gujii bahaa Wadaraa Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
49 Muzayyam Heeboo Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
50 Mahaammad Arsee Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
51 Mahaammad Korojii Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
52 Mahaammad Nabii Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
53 Warqitish Fariiqoo Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
54 Jamaal Shubbisee Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
55 Bilaal Mohaammad Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
56 Mohaammad Shakkisoo Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Ajjeechaa
57 Barisoo Kaasuu Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
58 Badhaasaa waliyyii Arsii Dodolaa Adoolessa 2/2020 Rasaasaan rukutame
59 Muktaar Gammadii Arsii Dodolaa Adoolessa 2/2020 Rasaasaan rukutame
60 Kaalid Siraaj Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
61 Mahaammadsaanii shamsii Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
62 Hasan Gishuu Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
63 Abdiisaa Jamaal Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
64 Yaasiin Amaanoo Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
65 Abittii Abdulkaarim Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
66 Amiir Mahaammad Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
67 Allaamuddin Amaanoo Arsii Dodolaa Adoolessa1/2020 Rasaasaan rukutame
68 Teysan Dagamoo Arsii Dodolaa Adoolessa 2/2020 Rasaasaan rukutame
69 Abbaas sh/Adam Arsii Dodolaa Adoolessa 2/2020 Rasaasaan rukutame
70 Muzayyem Awwaluu Arsii Dodolaa Adoolessa 2/2020 Rasaasaan rukutame
71 Teysan Hasan Arsii Dodolaa Adoolessa 2/2020 Rasaasaan rukutame
72 Alamuu Kaluu Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
73 Awwaluu Kinnisoo Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
74 Muzayyam H/Hebroo Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
75 Tahi Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasan rukutame
76 Barakat warquu Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
77 Abdii saafii Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
78 Warquu kaadii Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
79 Abbubakar Arsii Dodolaa Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
80 Guddataa Gammachiis Adoolessa 1/2020 Ajjeecha
81 Musxafaa shiraa Arsii Dodolaa Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
82 Gammachis Inkii Arsii Dodolaa Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
83 Muzayyam shamsii Baalee Dinshoo Hagayya 3/2020 ajjeechaa
84 Suufiyaan Nuuroo H/ Dayee Baalee Dinshoo Hagayya 3/2020 Ajjeechaa
85 Mahammad Abdii Aliyyii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
86 Ibsaa Mahaammad Aliyyii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
87 Aanaa Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
88 Mabiraatee Abarraa Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
89 Jamaal Hasan Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
90 Aliyyii Ibiroo Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
91 Ahimad Shamii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
92 Musaad Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
93 Abdii mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
94 Biiftuu Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
95 Jawaar Mahaammad kaliil Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
96 Hashiim Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
97 Bilaaloo Adam Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
98 Naahir Abdulaaziz Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
99 Adam Umaree Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
100 Magartuu Jamaal Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
101 Mahaadii Ahimad Rashiid Haragee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
102 Wanduu Falmataa Harargee ciroo Adoolssa 1/2020 Rasaasaan rukutame
103 Kamiil Ahimad Haragee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
104 Obsaa Raabii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
105 Ahimed Alii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
106 Fu’aad Aliyyii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
107 Aliyyii Huseen Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasan rukutame
108 Ilmii Mahaammas Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
109 Musaab Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
110 Asnaaquu Alamuu Baqqalaa Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
111 Muraas Ahimadnuur Alii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
112 Samiiraa Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
113 Fa’aadoo Jamaal mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
114 Shaambal Aliyyii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
115 Hasan Huseen Ahimed Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
116 Seyid Muktar Ahimad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
117 Jamaal Booruu Damee Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
118 Seyid Huseen Ahimad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
119 Mahaammad Abdalla Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
120 Hasan Ahimed Alii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
121 Sa’aadaa Huseen Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
122 Saaliyaa Ahimed Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
123 Ahimed Muummee Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
124 Kadir Abdii Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 rasaasaan rukutame
125 Abdallaa Mahaammad Harargee ciroo Adoolessa 1/2020 Rasaasaan rukutame
126 Dirribaa Daangilaa Iluu galaan ijaajjii Hagayya22/2020 Mana hidhaa irraa baafamee ajjeefame
127 Suleeman Hasan Harargee dirree xiyyaaraa Hagayya 7/2020 Ajjeechaa
128 Faamii Mahaammad Harargee dirree xiyyaaraa Hagayya 7/2020 Ajjeechaa
129 Abdallaa Shimeeree Harargee Mi’eessoo Waxabajjii 29/2020 Manaa gadi baasanii ajjeesan
130 Huseen Jawaar Harargee Mi’eessoo Hagayya 8/2020 Mana isaatti ajjeesan
131 Sh/Abdallaa Mahaammad Harargee Baddeessaa Hagayyaa 23/2020 Ajjeechaa
132 Imaanaa Hasan Harargee Ciroo Hagayya 28/2020 Ajjeechaa
133 Mu’aaz Musee Harargee Ciroo Hagayya 29/2020 Ajjeechaa
134 Beekii Aliyyi Ibroo Harargee ciroo Hagayya 22/2020 Ajjeechaa
135 Mahaammad kaliil Hajii Harargee Galamsoo Hagayya 23/2020 Ajjeechaa
136 Kumaa Ibraahim Harargee Hirnaa Hagayya 18/2020 Ajjeechaa
157 Faamii Mahaammad Adam Harargee Qarsaaa Hagayya 19/2020 Ajjeechaa
138 Kadiroo Abdulloo Adama Harargee Qarsaa Hagayya 19/2020 Ajjeechaa
139 Haadha warraa Faamii Mahaammad Adam Harargee Qarsaa Hagayya 19/2020 Ajjeechaa
140 Ahimednuur( barataa RVU waggaa 3ffaa) Harargee Awwadaay Hagayyaa 19/2020 Ajjeechaa
141 Hamdiyaa Harargee Awwadaay Hagayya 19/2020 ajjeechaa
142 Ferahaan Alii Dirree Dhawaa Hagayya 19/2020 ajjeechaa
143 Dargaggoo Kadir Harargee Doobbaa Hagayya 19/2020 Ajjeechaa
144 Barisoo kamaal Harargee Dadar Hagayya 20/2020 Ajjeechaa
145 Aliyyii diimaa Bunnoo Beddellee Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjeechaa
146 Abdii Diimaa(obboleessa aliyyii) Buunnoo Beddelle ,Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjechaa
147 Abbaasoo Bunnoo Beddellee, Dhidheessaa Hagayya keesa Ajjechaa
148 Nasiroo Mahaammad Bunnoo Beddellee, Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjechaa
149 Muusaa Ibraahim Bunnoo Beddellee ,Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjeechaa
150 Nuuhii Adam Buunnoo Bedellee Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjeechaa
151 Tajuuddin sheekaa mahaammad Buunnoo Bedellee, Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjeechaa
152 Imaamuu Abbaa Nagaa Buunnoo Bedellee, Dhidheessaa Hagayya keessa Ajjeechaa
153 Adam Ibraahim Buunnoo Bedellee, Dhidheesaa Hagayya keessa Ajjeechaa
154 Naasir Nuuree Harargee, Habroo Galamsoo, Adoolessa 19/2020 ajjeechaa
155 Dargaggoo Adam Harargee, Mi’eessoo Adoolessa 19/2020 Ajjeechaa
156 Hamzaa Musxafaa Harargee, Kombolcha, Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
157 Fariid Abdii Harar, Dirree Xiyyaaraa, Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
158 Akkaamee Jamaal Hasan, Harargee, Fadis, Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
159 Mahaadii Umar, Harar, Dirree Xiyyaaraa, Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
160 Nuraddin Abduljabbaar, Dirree Dhawaa, Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
161 Mahadii jamaal Harargee, Asaboot Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
162 Lammii (dubartii ulfaa), Awwadaay Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
163 Naayilii Ibsaa, (daa’ima waggaa 10), Awwadaay, Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
164 Dahaboo Usmaa’el, Harargee, Ciroo Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
165 Xaahir Amiin Ahimed, Harargee, Awwadaay, Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
166 Mahaamad Rashiid Amiin, Dirree Dhawaa Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
167 Yusuufee Mahaammad Yuusuuf, Dirree Dhawaa, Adoolessa 19/2020 Ajjeechaa
168 Qindeessaa yuusuuf Harargee, Adellee, Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
169 Fiizee Abdiisaa Harargee, Awwadaay, Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
170 Abdurashiid Mahaammad Harargee, Awwadaay, Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
171 Xaahir Amiin Harargee, Awwadaay, Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
172 Fu’aadee Abdulkarim Harargee, Fadis, Adoolessa 17/2020 ajjeechaa
173 Biiftuu Abdii Harargee , Jaarsoo Adoolessa 17/2020 ajjeechaa
174 Afandii yuusuuf Harargee , Haroomaayaa Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
175 Ibsaa Abdii Harargee , Haroomaayaa Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
176 Daalloo Halaakee(abbaa ijoollee 4) Gujii ,Gumii Eldelloo Hagayya 10/2020 Ajjeechaa
177 Hukkaa Halaakee (barataa kutaa 10) Gujii , Gumii Eldelloo Hagayya 10/2020 Ajjeechaa
178 Dooyyoo Kooraa(abbaa ilmaan 3) Gujii , Gumii Eldelloo Hagayya 10/2020 Ajjeechaa
179 Usmaa’il Usmaan Gujii ,Gumii Eldelloo Hagayya 10/2020 Ajjeechaa
180 Murteessaa Aliyyii Harargee ,Asaboot Hagayya 17/2020 ajjeechaa
181 Fu’aad Abdulkarim Harargee , Facaatuu Adoolessa 17/2020 ajjeechaa
182 Abdii Saafii Harargee ,Kombolcha Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
183 Muniiraa ziyaadoo Harargee ,Kombolchaa Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
183 Shaddii Ibiraahim Harargee,water Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
184 Jamaal Abdii(barataa kuraa 12ffaa) Harargee , Dhangaggoo Adoolessa 18/2020 ajjeechaa
185 Addunyaa Mulaatuu Wallaggaa Biilaa Adoolessa 17/2020 Ajjeechaa
186 Sanaanee Huseen Arsii ,Asaasaa Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
187 Abdulkariim Amiin Arsii ,Asaasaa Adoolessa17/2020 ajjeechaa
188 Sh/Umar Xawil Arsii ,Asaasaa Adoolessa 19/2020 ajjeechaa
189 Faaxumaa (haadha warraa sh/umar) Arsii ,Asaasaa Adoolessa 19/2020 Ajjeechaa
190 Ramadaan Kadir Arsii ,Waabee Adoolessa 18/2020 Ajjeechaa
191 Aonkoloolessa ddunyaa Nigaatuu Wallaaggaa , Laaloo Assaabii Hagayya 31/2020 Ajjeechaa
192 Guutamaa Jaallataa Wallaggaa ,Laaloo Assaabii Hagayya 31/2020 Ajjeechaa
193 Waaqshumaa Guddataa Wallaggaa ,Laaloo Assaabii Hagayya 31/2020 Ajjeechaa
194 Badhaadhaa Girmuu Sh/kaabaa, Dagam Hagayya 26/2020 Ajjeechaa
195 Saabik Abdii Shugguxaa Jimmaa, Danbii Hagayya 31/2020 Ajjeechaa
196 Museebaa Xahaa Harargee ,Haroomaayaa Fulbaana 2/2020 Ajjeechaa
197 Taganyee Tafarraa Ittafaa Qellam wallaggaa, Hawwaa Galaan Fulbaana 3/2020 Ajjeechaa
198 Fiqaaduu Rafeeraa Qeellam Wallaggaa ,Yamaaloogii walal Fulbaana 3/2020 Ajjeechaa
199 Nasiir Sulxaan Amaan Baalee ,Roobee Fulbaana 5/2020 Ajjeechaa
200 Muzaayyim Ibraahim Baalee ,Roobee Fulbaana 5/2020 Ajjeechaa
201 Dudeysii Kaliil Harargee ,Ciroo Fulbaana 6/2020 Ajjeechaa
202 Habtaamuu Baheeraa Walisoo ,Dilaalaa Fulbaana 7/2020 Ajjeechaa
203 Haamzaa Guutamaa Dirree Dhawaa Fulbaana 8/2020 Ajjeechaa
204 Shariif Eebbee Beddellee Fulbaana 9/2020 Ajjeechaa
205 Jawaar Abdusal Muummee Harargee ,Kmbolchaa Fulbaana 11/2020 ajjeechaa
206 Lammeessaa Ittaanaa Wallaggaa Lixaa,Beegii Fulbaana 11/2020 Ajjeechaa
207 Malkaamuu Duulaa Walisoo M/Hidhaatti reebichaan Fulbaana 16/2020 Ajjeechaa
208 Faamii Ahimad Harargee ,Haroonmaayaa Fulbaana 16/2020 Ajjeechaa
209 Eebbisaa Wadaajoo w/lixaa, mana sibuu Fulbaana 20/2020 Ajjeechaa
210 Daani’eel Dabalaa Qeellam walaggaa, caanqaa Fulbaana 20/2020 Ajeechaa
211 Biiniyaam Shumaa Qeellam wallagaa ,Caanqaa Fulbaana 20/2020 ajjeechaa
212 Ahimed kadir Iluu, Daariimuu Fulbaana 21/2020 ajjeechaa
213 Ligaabaa Irranaa Salaalee ,jaarsoo Fulbaana 21/2020 ajjeechaa
214 Umaraa jamaal Dirree Dhawaa Fulbaana 21/2020 ajjeechaa
215 Masfin Maammoo Gimbii Fulbaana 24/2020 Ajjeechaa
216 Abdulaaxiif Jimmaa , Limmuu Fulbaana 21/2020 ajjeechaa
217 Firaa’ol Ayyalaa Taklee Walisoo Fulbaana 24/2020 Ajjeechaa
218 Abdii Nuuroo Haroomaayaa Onkoloolessa 3/2020 Ajjeechaa
219 Araarsoo w/lixaa ,Najjoo Onkoloolessa 4/2020 Ajjeechaa
220 Abboomaa Mtikkuu Qeellam wallaggaa, caanqaa Onkoloolessa 7/2020 ajjeechaa
221 Warqinaa Baqqalaa Qeellam wallaga ,caanqaa Onkoloolessa 7/2020 Ajjeechaa
222 Awwaloo Abdurroo Baalee,Roobee Onkoloolessa 11/2020 Ajjeechaa
223 Raagu’eel Haayiluu Wallaggaa ,Naqamtee Onkoloolessa 23/2020 Ajjeechaa
224 Isiyaaq zalaalam Wallaggaa, Naqamtee Onkoloolessa 23/2020 Ajjeechaa
225 Seefuu Kadir Wallaggaa ,Naqamtee Onkoloolessa 23/2020 Ajjeechaa
226 Henook Yoonaas Wallaggaa ,Naqamtee Onkoloolessa 23/2020 Ajjeechaa
227 Roobeel shifarraa Wallaggaa, Naqamtee Onkoloolessa 23/2020 ajjeechaa
228 Jamaal Adam Harargee ,Machaaraa Onkoloolessa 23/2020 Ajjeechaa
229 Faamii Abdii Harargee , Awwadaay Onkoloolessa 23/2020 Ajjeechaa
230 L/Phexiroos Tasfaayee Godina addaa, sanbataa Onkoloolessa 24/2020 ajjeechaa
231 Amiinoo Arsii ,Boqqqojjii Onkoloolessa 25/2020 Ajjeechaa
232 Fiqaaduu Toleeraa shaashamannee Onkoloolessa 25/2020 ajjeechaa
233 Milkeessaa Dabalaa Danbi Doolloo Onkoloolessa 26/2020 Ajjeechaa
234 Hareeree Awwaluu Qeellam,Hawwaa galaan Onkoloolessa 26/2020 Ajjeechaa
235 Ristuu Tasfaa Qeellam, Hawwaa galaan Onkoloolessa 26/2020 Ajjeechaa
236 Boonaa Taammiruu w/lixaa,Gullisoo Onkoloolessa 29/2020 Ajjeechaa
237 Dame Warquu Sh/lixaa ,Meettaa Onkoloolessa Ajjeechaa
238. Ifaa Galataa Jogoraa W/bahaa ,Eebantuu,Ganda Qeelloo Onkoloolessa 31/2020 RIBtiin Ajjeechaa
239. Shamsuu Shariifd Buunnoo Beddellee Onkoloolessa 17/2020 Ajjeechaa
240 Ayyaanaa Waqgaarii Qeellam,Qaaqee Sadaasa 1/2020 Ajjeechaa
241 Tolumaa Biraanuu Danbi Doolloo Sadaasa 1/2020 Ajjeechaa
242 Daani’eel Eeebbisaa Naqamtee Sadaasa 2/2020 Ajjeechaa
243 Miliyoon Morkaa H/Guduruu,Haratoo Sadaasa 2/2020 Ajjeechaa
244 Takiluu Baqqalaa Qeellam ,sayyoo Sadaasa 9/2020 Ajjeechaa
245 Ahimed Abduraman A/Bulguu Jimmaa ,Limmuu Sadaasa 10/2020 Ajjeechaa
246 Maatiyoos Bantii Gimbii Sadaasa 10/2020 Ajjeechaa
247 Carraasaa Horiyaa Gimbii Sadaasa 10/2020 Ajjeechaa
248 Shaanqoo Amanuu H /Guduruu, Amuruu Sadaasa 10/2020 Ajjeechaa
249 Ermiyaas Olaanii H /Guduruu ,Amuruu Sadaasa 10/2020 Ajjeechaa
251 Natsaannat Dassaaleny Matakkal Sadaasa 14/2020 Ajjeechaa
252 Abarraa Raggaasaa Matakkal Sadaasa 14/2020 Ajjeechaa
253 Haayiluu Raggaasaa Matakkal Sadaasa 14/2020 Ajjeechaa
254 Namarraa Raggaasaa matakkal Sadaasa 14/2020 Ajjeechaa
255 Maammush Caalii Baabboo Gambel,l/wallaggaa Sadaasa 14/2020 Ajjeechaa
256 Kaffaalee Ayyaalee Amuruu ,H/guduruu Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
257 Isaayyas Isiraa’el Qeellam ,Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
258 Jorgee Gannatii Qellam ,Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
259 Abbaa Jiituu Qeellam ,Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
300. Shonee Raagaa Qeellam ,Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
301. Mange Ayyalaa Amuruu ,H/guduruu Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
302. Ingaabbuu Qeellam ,Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
303. Abdubbaa kottolaa Areeroo Gooroo, boorana Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
304. Bars. Dirribaa Qaaqee ,Qeellam Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
305. Obsii Adinoo Qeellam ,Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
306. Zakkiyoos Oliiqaa Qeellam, Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
307. Ramataa Mahammad Qeellam, Anfilloo Sadaasa 15/2020 Ajjeechaa
308. Dargaggoo Lammeessaa Kabbadaa Mul’ataa, W/Bahaa, Aanaa Eebantuu, ganda Lalisaa Dhagaggoo – Ajjeechaa RIBtiin

309. Abdusalaam Abdallaa Harargee, Awwadaay Sadaasa 18/2020 Ajjeechaa
310. Obsaa Mahaammad Harargee ,Awwadaay Sadaasa 19/2020 Ajjeechaa
311. Piippoo Danbi Doolloo Sadaasa 18/2020 Ajjeechaa
312. Tolasaa Dabaloo Gindabarat Sadaasa 17/2020 Ajjeechaa
313. Asaffaa kushii Salaalee ,Darraa Sadaasa 20/2020 Ajjeechaa
314. Geetuu Jireenyaa k/lixaa ,Ammayyaa Sadaasa 20/2020 Ajjeechaa
315. Kitilaa Guddataa H /G/Wallaggaa,Saqalaa Sadaasa 20/2020 Ajjeechaa
316. Biraanuu Gabayyoo H/G/Wallagaga,Saqalaa Sadaasa 20/2020 Ajjeechaa
317. Gaaddisaa Alamaayyoo H/G/Wallaggaa,Saqalaa Sadaasa 20/2020 Ajjeechaa
318. Maftuu Yusuuf Harargee ,Dirree Xiyyaaraa Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
319. Kadir Abdullaah Harargee ,Qobboo Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
320. Boorachaa Gadaa Bunnoo Bedellee Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
321. Mahaammad Jamaal Walloo Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
322. Fanjaa Wayyaa Arsii ,Anjee Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
323. Galiib A/shambii Jimmaa Sadaasa 22/2020 Ajjeechaa
324. Jamaaloo Guddinaa W/Lixaa,Beegii Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
325.  Rashiid Alii, W/Lixaa, Beegii, Sadaasa 21/2020 Ajjeecha
326.  Jibriil, W/Lixaa, Beegii, Sadaasa 21/2020 Ajjeechaa
327. Dargaggoo Jammaraa Baabee Amsaaluu God. Matakkal Aa. Dibaaxii.Gan.Gaalessaa ajjeechaa RIBttiin
328. Shahban Dirree Dhawaa Sadaasa 22/2020 Ajjeechaa
329. Duulaa Hanbisaa Gullisoo Sadaasa 23/2020 Ajjeechaa
330. Daawwit Hanbisaa Gullisoo Sadaasa 23/2020 Ajjeechaa
331. Boonsaa Hanbisaa Gullisoo Sadaasa 23/2020 Ajjeechaa
332. Shaabaan Abdallaa Dirree Dawwaa Sadaasa 23/2020 Ajjeechaa
333. Dirribaa Gullisoo Sadaasa 24/2020 Ajjeechaa
334. Galaanaa Imaanaa Amboo Sadaasa 23/2020 Ajjeechaa
335. Maammazeen Tashoomaa Bunnoo Bedellee Sadaasa 24/2020 Ajjeechaa
336. Mahammad Shamsaddin Bunnoo Bedellee Ajjeechaa

Via ~ Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.