Godaantonni Itoophiyaa Jidda Jiran Rakkina Keessa Jiraachuu Himatan

Jidda Jiran Rakkina Keessa
Godaantonni Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa Jidda, bakka tursiisaa Shumeeysii jedhamu keessa jiran “biyyatti deebifamtan jedhamnee erga asi fidamnee ji’oota hedduu ta’us, amma ammaattii asuma jira,” jedhan.

Ministirii Dhimma Alaa Itoophiyaatti Ministirri Diplomaasii Diinagdee fi Dhimmota Dayaaspooraa, Tsiyion Takluu Itoophiyaan, ji’oota kudhanan darban keessatti lammiiwwan biyyoota adda addaatti godaanan kuma 32 ol biyyatti deebisuu ibsanii, ammaf garuu filannoo wajjin wal-qabatee yeroodhaf goodaantota gara biyyaa deebisuun dhaabbachuu ergaa karaa ‘WhatsApp’ in nu beeksian.

Qophiin Labataa harraa dhimma kana irratti xiyyeeffataa, caqasaa.


Erga #LeencooBaatii Ambasaddara ta’ee Saudi Arabia seenee dararan lammilee Itoophiyaa irratti bifa adda ta’een maaf jabaate?
– waraqaa seera qabeessummaa qabaatanillee harkaa fuudhanii ciccirun hidhu
– Ati lammii Itoophiyaa ta’uu qofan qabanii si hidhu.
– Lammilee Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffatame
– mana xiqqoo keessaa hidhamtoota heddu jira
– nyaanni fi bishaan dhugan gahaan hin jiru
– bakki ciisaa lafa qullaa simintoo irra
– wayyaa uffatan tokkicha qofa hayyamu.
– Ijoolleen heddu wayyaa tokko qofaaan waggaa tokkoo oliif hidhamanii jiru.
– ammallee hidhaa fi namoota adamsuun itti fufee jira
– dararan mana hidhaa keessa jiru haalan hammataadha
– gariin waggaa tokkoo oliif hidhaa keessa jiru
– gariin mana hidhaa san keessatti du’aniiru, sammuun tuqamee kan maraatan danuudha
– gariin isaanii yeroo ammaa dhibee hamaaf saaxilamanii waldhaansa yaalaa hin arganne
Ambassador #Leencoon rakkoolee amma umaman kana furuu danda’aa? Akkamitti fura? Biyyatti galchuun moo hidhaa irraa hiikamanii seera qabeessummaa argatanii akka dalagatan?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.